Nyhetsbrev desember 2016
Pepperkakehus

Ord fra direktøren; "Et øyeblikk med innblikk"

Enkelte dager innehar så betydningsfulle opplevelser at vi blir minnet om hvor viktig det er å ha evnen til både å lære av det vi selv erfarer og det vi får ta del i av andres erfaringer. Slike møter mellom mennesker er de viktigste øyeblikkene for vår utvikling. Det er de som kan fortelle oss om vi er på rett vei og om hva det er vi bør ta fatt i av forbedring og utvikling.
LES MER

Nærfriluftsliv ved BHSS

I 2016 har en gruppe ansatte ved Beitostølen Helsesportsenter jobbet med å utvikle tilbudet for friluftsliv i nærområdet. Vi kaller det «nærfriluftsliv» og tror på et enkelt friluftsliv hvor naturen er en arena for fysisk aktivitet, mestring, læring og samhold. Med et økt fokus på naturlære, øker også naturopplevelsen. Hovedmålet er å skape interesse og inspirasjon for lokal oppfølging.
LES MER

Fagstafetten v/ ridefysioterapeut Magny Sørensen

En av de tingene jeg sier mest, tror jeg må være «Ridefysioterapi er en flott måte å få være fysioterapeut på». Jeg har ikke pasienter eller brukere hos meg, jeg har ryttere.
LES MER

Emnekurs 2017

I løpet av året arrangerer BHSS ulike typer emnekurs i samarbeid med brukerorganisasjoner og kompetansesentra. Disse emnekursene kommer i tillegg til våre ordinære, fortløpende opphold gjennom hele året. I 2017 er følgende emnekurs planlagt (følg lenkene for mer informasjon).
LES MER

Takk til NAV Hjelpemiddelsentraler

Høsten 2016 har BHSS «arvet» et stort antall aktivitetshjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentraler i Oslo/Akershus, Buskerud og Vestfold.
LES MER

Takk til Foreningen Vinlands Venner

I forbindelse med avvikling av Foreningen Vinlands Venner gav de sitt overskudd på vel 100 000 kroner til BHSS, øremerket nytt utstyr på treningsrommet. Med det kan en si at «ringen er sluttet».
LES MER

"Mine dager på BHSS"

LES MER

"En i gangen"

Abdelkader El Jemlaoui, assistent kjøkken/spisesal
LES MER