Pilking på Bamselitjern

Emnekurs 2019

I løpet av året arrangerer BHSS ulike typer emnekurs i samarbeid med brukerorganisasjoner og kompetansesentra. Disse emnekursene kommer i tillegg til våre ordinære, fortløpende opphold.

 

I 2019 er følgende emnekurs planlagt (følg lenkene for mer informasjon):

 

Emnekurs for barn og ungdom 5-17 år:

23.01.19 - 12.02.19: Opphold for barn og ungdom med MO eller Olliers sykdom 

13.02.19 - 05.03.19: Vinteraktivitetskurs for synshemmede barn  

03.07.19 - 23.07.19: Opphold for barn og ungdom med Fibrøs dysplasi/McCune-Albrights syndrom 

14.08.19 - 03.09.19: Opphold for barn og ungdom med dysmeli 

25.09.19 - 08.10.19: "Ung og aktiv i rullestol" (5 - 17 år)

16.10.19 - 05.11.19: Opphold for barn og ungdom med Marfans syndrom

 

Emnekurs for unge voksne 18 - 30 år:

29.05.19 - 18.06.19: "Aktiv i rullestol" (18 år +)

 

Emnekurs for voksne over 30 år:

06.03.19 - 02.04.19: Opphold for voksne med muskelsykdom 

29.05.19 - 18.06.19: "Aktiv i rullestol" (18 år +)

27.11.19 - 20.12.19: Opphold for voksne med Parkinsons sykdom