Julehilsen fra direktøren

En god hverdagsfilosofi når vi ønsker å legge til rette for egen eller andres mestring er å ta utgangpunkt i det vi faktisk kan få til. Erkjenner vi at dette er grunnlaget, kan spørsmålet om hvem som utgjør ressursene i vår virksomhet eller i vårt mangfoldige samfunn få et enkelt svar; summen av oss alle.

 

2018 er nå på hell, og av årets 365 dager har vi vært så heldige å ha fullt hus i de 355 dagene vi har hatt åpent. At både fagmiljøene, våre målgrupper og avtalepartnere finner oss så relevante og treffsikre med tilbudene er for oss den viktigste måloppnåelsen. Med intensiv tilpasset fysisk aktivitet som hovedvirkemiddel, og med brukermedvirkning som en bærebjelke i tilbudet, jobber vi nå mot et enda tettere samarbeid med familier og lokale fagpersoner i tiden som kommer. 

Jeg hadde i mai i år den store glede å være på Lions Norges Riksmøte og fikk oppleve at vi på Beitostølen Helsesportsenter fikk tildelt Røde Fjær- aksjonen i 2020. En bedre 50- års jubileumsgave kunne vi ikke ha drømt om. Selv om vi enda har ett år igjen til dette braker løs for fullt, merker vi på Beitostølen Helsesportsenter at arbeidet frem mot jubileet er i ferd med å ta form. 

Beitostølen Helsesportsenter sin visjon «Aktivitet og deltagelse gjennom livet» må gjelde for alle, alle må kunne få oppleve frihet til egenvalgt deltagelse. Derfor velger vi å sette ekstra søkelys på de som kanskje trenger tilbudene aller mest fremover, noe som også gjenspeiler seg i hovedbudskapet i Røde Fjær- aksjonen;

 

LIONS RØDE FJÆR 2020 GÅR TIL BYGGING AV ET FAMILIE- OG KOMPETANSEHUS PÅ BEITOSTØLEN HELSESPORTSENTER. SENTERET ARBEIDER FOR AT ALLE FUNKSJONSHEMMEDE BARN SKAL HA LIKEVERDIGE MULIGHETER UAVHENGIG AV FUNKSJONSNEDSETTELSER, ETNISK BAKGRUNN OG BOSTED.

 

Året har vært svært godt, takket være den fantastiske innsatsen alle ansatte på alle team yter. Like viktig som innsatsen, er det engasjementet de ansatte legger for dagen. Det gir meg stor fremtidstro. Det vil komme godt med fremover, i en pågående utvikling av re-/habiliteringsfeltet som vil kreve både endringsvilje og motivasjon for innovasjon.

Utvikling og endringer kan ikke oppnås isolert fra omverdenen. Derfor vil jeg spesielt takke det unike nettverket vi har som består av gode samarbeidspartnere, et svært kompetent brukerråd og mange ulike sentervenner som gir oss både nødvendige utfordringer og ikke minst stor støtte der det trengs. 

Som forskningsinstitusjon er vi stolte av det pågående forsknings- og utviklingsarbeidet vårt. Med fem ulike doktorgradsprosjekter i egen avdeling, og med flere både nylig avsluttede og pågående fagbrev, masteroppgaver og utviklingsprosjekter lover det godt for økt kunnskap i et «A Knowledge – To – Action approach».

Noe av denne kunnskapen omsettes allerede i dagens brukertilbud. Det handler om å begynne tidlig, før barna får for mange negative erfaringer og opplever at de ikke kan delta. Videre er det viktig å få med hele familien, slik at alle kan lære og støtte, og bli en aktiv familie sammen. Aller viktigst viser det seg å være å spørre dem det gjelder hva de selv vil delta på. Derfor har vi også utviklet digitale kartleggingsverktøy. Der kan barna og ungdommene svare på hva som er viktig for dem ved blant annet bruk av aktivitetsbilder og smilefjes. Dette kan virke enkelt, men er ikke mindre viktig av den grunn.

Det viktigste utviklingsarbeidet står prosjektet «Delta 2022» for. Her har vi, Valnesfjord Helsesportsenter, Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter og den Nasjonale tjenesten for barn og unge med funksjonsnedsettelser gått sammen for å gjøre et nasjonalt løft og utviklet et «pakkeforløp» for aktivitetshjelpemidler. Hensikten er å tilrettelegge slik at mennesker med funksjonsnedsettelser lettere kan fortsette å være aktive når de kommer hjem etter re-/habilitering. Det er med stor interesse og glede at vi registrerer muligheten for et nasjonalt løft på feltet, dette i god samhandling med NAV og landets hjelpemiddelsentraler. Uten økonomisk støtte fra Stiftelsen Sophies Minde hadde vi ikke vært i stand til å gjennomføre denne satsningen, så de fortjener en ekstra takk. 

Når vi nå straks går inn i høytiden gleder jeg meg over at det kommende året vil bringe med seg mange nye muligheter, og jeg håper å treffe på flere av dere.

 

Takk for året som har gått.

Jeg vil med dette ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år. 

 

Beste hilsen

Astrid Nyquist, direktør BHSS