Hovedkomiteen for Lions Røde Fjør 2020; f.v. Tor Erik Nyquist, Jonny Steindal, Hroar Thorsen, Kari Sandøy- Jarman og Henning Cook. Kay Arne Sørensen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Lions Røde Fjær 2020 er i gang!

Lørdag 17. november gikk startskuddet for innsamlingsaksjonen Lions Røde Fjær 2020. Oppstarten av aksjonen ble markert med "kick- off" på Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) med bred deltagelse fra Guvernørrådet i Lions Norge, medlemmer fra Lionsklubbene i Valdres, direktør ved BHSS Astrid Nyquist, samt medlemmer av Hovedkomiteen for aksjonen. Selve aksjonsuka for Lions Røde Fjær vil gå av stabelen i november 2020

 

Under slagordet «Små helter. Store drømmer» skal Lions Norge samle inn penger til bygging av et familie- og kompetansehus på Beitostølen Helsesportsenter for å videreutvikle senterets arbeid for at alle funksjonshemmede barn skal ha likeverdige muligheter uavhengig av funksjonsnedsettelser, etnisk bakgrunn og bosted.

Det har gått 50 år siden den første Lions Røde Fjær- aksjonen la grunnlaget for etableringen av Beitostølen Helsesportsenter. Med Lions Røde Fjær 2020 har BHSS fått muligheten til å kunne gå inn i 50 nye år som det ledende helsesportsenteret i verden. Vi takker for tilliten!