Jan Willem Gorter,  professor ved McMaster University og direktør for CanChild Centre for Childhood Disability Research i Canada, kommer til CAPA 2020 som keynote speaker. Her flankert av forskningleder BHSS Reidun Jahnsen og direktør BHSS Astrid Nyquist

Aktuelt fra FOU- avdelingen ved forskningsleder Reidun Jahnsen

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) driver utviklingsarbeid og forskningsvirksomhet som bidrar til å fremme aktiv deltakelse i et livsløpsperspektiv, og senteret har helt fra starten av, i 1970, vektlagt dokumentasjon av sin virksomhet som grunnlag for faglig utvikling og kvalitetsforbedring. Her oppsummerer vår forskningsleder, Reidun Jahnsen, de mest aktuelle sakene innen FOU ved inngangen til et nytt år.

Programmet for CAPA 2020 tar form!

Abstract- fristen for det internasjonale jubileumssymposiet 10.-13. juni 2020, CAPA 2020, gikk ut på fredag den 13. desember, mange spennende studier er kommet inn. De inviterte foredragsholderne har også konkretisert sine bidrag, og dermed kan programmet, som har til mål intet mindre enn; «catching the magic – participation for all», virkelig begynne å ta form.

Mer enn 30 av de innsendte studiene vil bli presentert på symposiet innenfor flere relevante områder relatert til deltakelse – som hva deltakelse egentlig er, hvordan det kan måles, hvordan det kan påvirkes, resultater av intervensjoner som ønsker å optimalisere deltakelse, samt deltakelsesmønstre i ulike målgrupper.

Fra Canada vil vi blant annet få høre om over 10 års erfaringer med gruppebaserte livsmestringsprogram for ungdom med funksjonsnedsettelse med tanke på forberedelser på overgangen til voksenlivet. Både spørreskjemaundersøkelser, intervjuer og deltakende observasjon er brukt for å evaluere programmene, med fokus på både programstrategier, erfaringer og resultater inntil et år etter programslutt.  

Fra Nederland vil vi få høre om familiens rolle som er helt sentral i å støtte utviklingen til barn med funksjonsnedsettelse, og forskning øker stadig vår forståelse av familiens betydning. Samtidig ser vi at familien møter mange utfordringer i hverdagen. Et viktig tema på symposiet er derfor hvordan vi kan støtte familiene i å bli trygge på hvordan de kan støtte barnas engasjement i de aktivitetene de ønsker å delta i.

Fra Sverige vil vi få høre om hva deltakelse egentlig er. Det er ikke nok å bare være tilstede, det er også helt sentralt å være involvert og engasjert når man er tilstede. Men, hva vil det si å være involvert? Hvordan er forholdet mellom involvering, engasjement og opplevelse av tilhørighet? Forandrer betydningen av involvering seg med tidsperspektiv og ulike aktiviteter? Er engasjement et personlighetstrekk eller en tilstand?

Med andre ord, en rekke viktige og spennende temaer vil bli presentert og diskutert.

 

Betydningen av deltakelse i Buskerud Intensive Program

Helt siden 2003 har Vestre Viken HF drevet Buskerud Intensive Program (BIP), der den delen som involverer skolebarn foregår i samarbeid med Beitostølen Helsesportsenter. Barna og ungdommene fra forskjellige kommuner i Buskerud, er på Beitostølen fire ganger i løpet av grunnskolealder for å lære tilpassede aktiviteter knyttet til ulike årstider. Til nå har fem grupper vært gjennom hele programmet, og deltakerne har blitt unge voksne. I samarbeid med Vestre Viken HF ønsker vi nå å undersøke hva disse ungdommene tenker om å ha deltatt i hele dette programmet, og hva det har betydd for dem på ulike områder. Med økonomisk støtte fra Elsass- fonden og helsesportsenteret, vil Anna Ullenhag lede dette prosjektet i samarbeid med Anita Hoberg fra Beitostølen og Nina Kløve fra Vestre Viken HF.

 

Ny artikkel fra studie på Beitostølen Helsesportsenter

PhD-stipendiat, Friedolin Steinhardt på Høgskolen Innlandet, publiserer nå sin første artikkel om hva barn, foreldre og personalet på helsesportsenteret opplever som hemmende og fremmende faktorer for deltakelse i fritidsaktiviteter. Artikkelen er et ledd i utviklingen av det ene av to instrumenter, AktiveDeg 1 og 2 som skal kartlegge henholdsvis, aktivitetspreferanser (AktiveDeg 1) og faktisk deltakelse i ulike aktiviteter (AktiveDeg 2). AktiveDeg 2 tar mål av seg til å kartlegge både deltakelsesprofil, engasjement og hemmende og fremmende faktorer for deltakelse.

Perceived facilitators and barriers for participation in leisure activities in children with disabilities: Perspectives of children, parents and professionals. Scandinavian Journal of Occupational Therapy DOI: 10.1080/11038128.2019.1703037

 

Reidun Jahnsen, forskningsleder BHSS