Voksne og barn pilker på Bamselitjern i lav vintersol

Emnekurs 2020

I løpet av året arrangerer BHSS ulike typer emnekurs i samarbeid med brukerorganisasjoner og kompetansesentra. Disse emnekursene kommer i tillegg til våre ordinære, fortløpende opphold.

 

I 2020 er følgende emnekurs planlagt (følg lenkene for mer informasjon):

 

Emnekurs for barn og ungdom 5-17 år:

 

Emnekurs for unge voksne 18 - 30 år:

 

Emnekurs for voksne over 30 år: