Direktør Astrid Nyquist ved et juletre i vinterlige omgivelser

Det vi velger å huske

Hva du vil huske, og hva som er høydepunktene i året som vi nå legger bak oss, må hver og en kjenne etter for å finne.

 

Et kollektivt høydepunkt for oss på Helsesportsenteret, som vi vil huske med stor glede, er jubileumsarrangementet 20. november. Selv om det ble ett år forsinket, og selv om vi dessverre ikke kunne invitere alle vi ønsket, og selv om det måtte være begrensinger på både uformell "mingling" og dans, ble det en minnerik fest. Dagen viste oss at vi har en historie vi kan være stolte av, som verdens første Helsesportsenter, som parasportens vugge, og ikke minst som en solid aktør for å fremme at alle skal ha de samme rettigheter og muligheter for et meningsfylt, aktivt og deltagende liv.

Jeg vil benytte anledningen til å overbringe en varm takk for alle bidrag, hilsninger, gaver og gode ord. Ikke minst en stor takk til alle som gjorde dagen mulig. Vi hadde med oss et utrolig profesjonelt og hyggelig eksternt team, men takken går også til alle de ansatte som medvirket til at dette ble mulig. All maten, dekoreringen, planleggingen, ryddingen, serveringen, vaskingen, bookingen og støtten fra ansatte, varmet aller mest. Det er en helt unik gjeng med fagfolk som vet å gjøre det ekstra som må til.

For meg personlig ble dette derfor et minne for livet. Å få jobbe sammen med disse menneskene daglig, få ta del i et slikt ekstremt dyktig nettverk og bruke tid med styret og samarbeidspartnere som vil saken vel, gir energi og mot.

Det er derfor vi i året som har gått har klart det aller viktigste; å levere faglig sterk re/habilitering, mestring og aktivitetsglede til mennesker uavhengig av funksjonsnivå, bosted, etnisk bakgrunn og alder. Selv med pandemi og stadig endrede smittevernregler har vi klart å tilnærme oss en normal drift. Vi har i tillegg gjennomført utviklingsarbeid og innovasjon som resulterer i at vi kommende år vil bli enda bedre på tilbud til barn og unge, vil jobbe mer digitalt med oppfølging også for voksne, og vil tilby familieopphold til de aller minste barna i alderen 2-5 år. I tillegg vil vi prøve ut ukesopphold for utprøving og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler. Alt dette kan vi gjøre fordi vi daglig anvender vår «forsknings- og utviklingsbru», som tilsier at forskningsarbeidet vårt skal ta utgangspunkt i erfaringer og spørsmål fra praksisfeltet – og resultatene skal tilbakeføres for å bedre tilbudet til flere. Det er derfor av særdeles stor betydning at vi i 2021 har avsluttet en mastergrad og tre store doktorgradsprosjekter som genererer ny kunnskap som styrker og endrer vår praksis. To nye disputaser står for tur om ikke mange måneder.

Like viktig er det å generere innovasjonsarbeid på alle driftsområder på senteret, om det for eksempel er aktivitetsutvikling, matglede, IT- sikkerhet, beredskap, renholdsmetoder eller mottaksrutiner, må det være bevissthet rundt utvikling og sikker drift. Nå er vi i tillegg i gang med prosjektering av vårt nye Famile- og kompetansehus. Det skal bygges i 2022 og vil være et resultat av utrettelig og utholdende arbeid hos Lions og Røde Fjær- aksjonen. Følg oss på nyåret, – da er det finale for dette arbeidet.

Vi har en bevisst strategi på å utvide nettverket og formalisere vår kontakt med samarbeidspartnere som sammen med oss vil styrke og utvikle feltet. Ett av disse områdene er aktivitetshjelpemidler. Her lover jeg det vil komme mye nytt i året som kommer, både av utstyr, arbeidsmetoder og muligheter for fleksible opphold ved senteret. Et annet område er å fremme gode løsninger, slik at familier med funksjonshemmede barn kan få økt sin innsikt i system- og rettighetsforståelse. Riksrevisjonen slo tydelig fast at det må bli en mer rettferdig og lettere tilgang til de muligheter som finnes for å avhjelpe krevende situasjoner og daglige behov. Dette gjør vi sammen med aktørene i Helseklyngen og sentrale aktører i vårt nettverk.

Aktive liv skjer der livene leves, vi må følge opp helt hjem. Det er derfor med stor glede vi har samarbeid med flere habiliteringsenheter, kommuner og organisasjoner. Ikke minst er aktører som idretten og foreningslivet viktige. Både VM i snøsport for parautøvere og Paraidrettssenteret i Trondheim er gode eksempler på dette. Tett samarbeid med Foreningen Ridderrennet, stiftelser og prosjekter i turistforeningen er andre aktører som muliggjør oppfølging etter opphold på senteret.

For det kommende året vil også et formalisert forsknings- og utviklingsarbeid med Nordlandsforskning, Øystre Slidre kommune og næringen lokalt bli spennende å følge. Gjennom gode tilrettelagte nærmiljø, turistdestinasjoner og naturopplevelser for alle, vil vi være med å fremme like muligheter.

Dette kommer i tillegg til vår hovedsamarbeidspartner Norges Idrettshøgskole og 20 andre høgskoler som har studenter i praksis på senteret. Disse studentene, over 200 i året, får komme tett på og møte levd liv som endrer deres syn på både egne og andres muligheter. Det at utdanningsinstitusjoner er tydelige og har tematikken på dagsorden for alle sine studenter, gir håp for økt forståelse og likestilling i både skole og arbeidsliv. At NIH går i front og gir muligheten for et årsstudium med fordypning i «Fysisk aktivitet og funksjonshemming», er vi stolte over å få være en del av.

Vi skal ikke vike fra posisjonen og ambisjonen om å fortsatt å være pionerer og kjempe for likestilling og like muligheter for alle. At relevans og treffsikkerhet skal prege våre tilbud og vårt FoUI-arbeid for nye 50 år er en drøy ambisjon, men i fellesskap skal vi ikke vike fra dette.

Takk for alt dere har delt og lært oss underveis, det gir trygghet med en slik flokk rundt senteret.

Personlig vil jeg også takke for overraskelsen med tildelingen av Helsesportens Hederspris. Jeg kan ikke tenke meg noe bedre å gjøre, eller et bedre sted å være, enn å være en del av dette sammen med dere.

 

Fredfull julehøytid og alt godt for 2022.

  

Astrid Nyquist, direktør BHSS