Utstilling av seks langrennspiggekjelker ved siden av hverandre

Ønsker virkelig regjeringen like muligheter for alle?

Debattinnlegg om retten til aktivitetshjelpemidler, v/Tove Linnea Brandvik, Berit Kjøll og Astrid Nyquist, publisert på "Alltinget" 17.11.2022

 

Funksjonshemmede over 26 år som har rett til «stønad til bedring av funksjonsevnen i dagliglivet», har også rett til aktivitetshjelpemidler som for eksempel kjelkehockey eller spesialtilpasset sykkel. Likevel er det de færreste som får det, fordi regjeringen har satt av for lite penger. Faktisk var potten så liten i år at den gikk tom i februar.

Debattinnlegget leser du her!