Utsikt fra vindu med adventsstjerne, ut på byggeplassen der familiehuset "reiser seg"

Beitostølen Helsesportsenter bygger nytt «Familiehus»

Byggingen av et nytt familiehus er i gang ved Beitostølen Helsesportsenter (BHSS). Om ett års tid skal et tilbygg med 12 tilrettelagte leiligheter og fellesarealer stå klart til bruk.

 

-Å skape grunnlag for økt aktivitet og deltakelse i eget lokalmiljø, er den overordnede målsetning for tilbudet vi gir, forteller direktør ved BHSS, Astrid Nyquist. For barne- og ungdomstilbudet vårt inkluderer dette fokus på å utvikle familiens kompetanse og forutsetning for å kunne støtte barnet eller ungdommen i aktiviteter i lokalmiljøet, utdyper hun. 

I mer enn 10 år har BHSS, i tillegg til sine ordinære opphold, også tilbudt egne «Familieopphold» der familiene er sammen i aktivitet for å bedre ferdighet, prøve ut aktivitetshjelpemidler og få mer kunnskap om tilpassing av aktiviteter med tanke på videreføring i eget hjemmemiljø. For å videreutvikle dette tilbudet og arbeidet for at alle funksjonshemmede barn skal ha likeverdige muligheter uavhengig av funksjonsnedsettelse, etnisk bakgrunn og bosted, bygges nå et nytt familiehus ved senteret.

Endrede familiestrukturer og et større mangfold av brukere har skapt et behov for en ny type beboerrom. Den største brukergruppen ved senteret er barn og ungdom, som alle har med en eller flere familiemedlemmer på oppholdet. Oppholdet gjenspeiler på en måte hverdagen med skole, aktiviteter og trening, som knyttes sammen og inngår i re-/habiliteringstilbudet. Av den grunn tilstrebes det at omgivelsene også fremstår som hjemlige og hyggelige. Dette har vært grunnleggende for utformingen av Familiehuset.

-Familiehuset vil gjøre at vi på en bedre måte kan imøtekomme familier som har behov for å komme hit sammen, samtidig som det gir oss økt fleksibilitet med flerbruksrom som kan benyttes til både aktivitet, undervisning og bespisning, forteller direktør Nyquist. 

Ideen for familiehuset er i hovedsak trygghet i fellesskap. Huset består av 12 boenheter knyttet sammen av ulike typer oppholds- og aktivitetssoner. Bygget, med totalflate på 1600 kvadratmeter fordelt på to etasjer, har en kostnadsramme på ca. 65 millioner, og familiehuset kan realiseres som følge av et stort bidrag fra Lions og aksjonen LRF.

 

Aksjonen Lions Røde Fjær

Under slagordet «Små helter. Store drømmer» har Lions- klubber over hele landet de siste årene samlet inn penger til byggingen av et Familie- og kompetansehus ved BHSS. Til tross for at koronapandemien og krigen i Ukraina har gitt Lions solide utfordringer knyttet til gjennomføringen av aksjonen, setter de fortsatt all sin kraft ut 2022 på at bidraget fra aksjonen skal bli nærmere 30 millioner. Se Lions' aksjonsfilm her. 

-Med det siste krafttaket fra Lions, blir på en måte ringen sluttet, forteller direktør Astrid Nyquist. Det har gått 50 år siden den første Lions Røde Fjær- aksjonen la grunnlaget for etableringen av Beitostølen Helsesportsenter. Med midlene fra en ny Lions Røde Fjær- aksjon, har BHSS fått muligheten til å kunne gå inn i 50 nye år som det ledende helsesportsenteret i verden.

Lokale entreprenører

Det er i hovedsak lokale entreprenører som sørger for at det nye Familiehuset ved BHSS reises i løpet av det kommende året. Valdresbygg AS er hovedentreprenør og skal ha ansvar for det bygningsmessige, Beitostølen Maskin og Transport AS står for grunnarbeidet, mens Rørleggermester Svein Olsen & sønner AS og Valdres Installasjon AS sørger for hhv. VVS og  for elektro. Nybygget er tegnet av Aasas arkitektur og Jon Haugen i JH Bygg & Prosjektering AS er prosjektleder.

-Vi er svært tilfredse med at vi i august kunne sette «spaden i jorda» for det nye familiehuset vårt, avslutter Nyquist, - vi bygger for grunnaktiviteten vår og fremtiden.