Direktør ved Beitostølen Helsesportsenter, Astrid Nyquist, ved siden av et snøkledd juletre

Julehilsen fra direktøren

I år har bortimot 1000 ulike mennesker i alderen 2-82 år og deres familier vært til opphold på Beitostølen Helsesportsenter. Det å få ha en rolle for disse menneskene, som ofte er i en krevende periode eller fase av livet, gir en sterk følelse av å bety noe.

 

Når vår rolle også kan medvirke til gjensidig læring, mestring og varig deltagelse, er det ekstra godt å kjenne på denne følelsen. Alle vi som jobber på senteret har denne unike muligheten, og jeg kan ikke tenke meg noe mer meningsfylt en å ta del i dette.

Ved inngangen til et nytt år er denne rollen viktigere enn noensinne. Verdenssamfunnet jobber med å finne ut av alle de utfordringene vi står i og som kommer til å definere mulighetene for de neste generasjoner. På noen områder haster det med å finne løsninger, og disse utfordringene er i sum både skremmende og kan ta mye energi. Vår rolle blir å fokusere på hva akkurat vi kan gjøre, og å se fremover på de muligheter som åpner seg når flere har det samme verdigrunnlaget og ambisjonen om at menneskerettighetene må gjelde for alle. En likestilt rett til aktivitet og deltagelse gjennom livet er grunnleggende. Derfor må vår re-/habiliteringsinnsats være treffsikker, kunnskapsbasert og relevant slik at vi når de som trenger det mest, påpeker forskningsleder Reidun Jahnsen, når hun reiser landet og verden rundt på oppdrag for saken. Vi må tilstrebe å unngå uønsket variasjon som bunner i den enkeltes funksjon, alder, etnisitet eller bosted. Her er det mye å gå på, ikke minst når det gjelder å finne gode løsninger på overganger mellom ulike nivåer i tjenestene, samarbeid på tvers av fag, sektorer og miljøer. Vår nye medisinskfaglige leder, Grethe Månum, vil være en sterk pådriver i dette arbeidet i årene som kommer.

Gjennom den pågående byggingen av Familiehuset, som Rune Klevrud og Ole Kristian Oldre daglig holder oppsyn med, og gjennom ufravikelig kompetanseheving, utvikles senteret og nye tilbud.  Dette har resultert i at vi på helsesportsenteret nå har startet opp tilbud til familier med barn ned til 2 år, vi videreutvikler digitale oppfølgingstjenester og modeller spesielt rettet mot unge voksne, og vi igangsetter nye intensive 1-ukes opphold for utprøving av aktivitetshjelpemidler. Følg oss videre, så skal vi både dokumentere og dele disse erfaringene med dere.

Den varige verdien av re-/habiliteringsinnsatsen kommer til uttrykk i endrede meningsfulle muligheter og økt deltagelse for den enkelte der de bor. Får vi til dette, er det også god samfunnsøkonomi. Er du som oss, også opptatt av dette, anbefaler jeg deg å oppsøke og lytte til tydelige stemmer i denne debatten. La deg inspirerer av vår egen styreleder Tove Linnea Brandvik og våre samarbeidspartnere Geir Lippestad og Bjørnar Erikstad, som på ulike måter setter søkelyset på dette og den diskrimineringen som fortsatt foregår både innen skole, helse og arbeidslivet. Eller hva med å følge vår leder i brukerrådet på BHSS, Arne Olav Hope, som «dødser» fra 10-meteren for å sette fokus på saken i forbindelse med FN sin Internasjonale dag for funksjonshemmende, 3. desember. Ja, noen går litt lengre enn andre, og det skal vi fortsette å være med på. For sammen med de sterke unge stemmene som vi ser opp til og som ikke lar seg stoppe, slik som Salamatua Kamare, - Sally i NRK Super, og Ida Haugen Dignes, - vinner av «Næringslivets mangfoldsstemme», har vi sterk tro på neste generasjon.  

Vi står alle overfor store, krevende oppgaver i årene som kommer, men usikkerheten skal ikke overskygge betydningen av de flotte menneskemøtene vi har hver eneste dag; - Som Syver og far,  som nettopp dro hjem fra innspilling av vår neste utgave av musikkvideoen til «Løva». De hilser til alle om å huske på viktigheten av «vis MOT, MOT til å leve» selv om du ikke helt kjenner morgendagens utfordringer.

Det er utrolig inspirerende og motiverende å vite at det er så mange ulike samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt på flere fagfelt, som vil bidra til kunnskap og utvikling. Ikke minst i egen kommune og i nærmiljøet på Beitostølen er det et engasjement for å medvirke til at det blir et mer universelt, tilrettelagt og mangfoldig samfunn som er den ønskede nye normalen.  Jeg vil takke alle som bidrar, og alle som tror på at dette er det eneste rette.

Jeg vil også få takke alle ansatte spesielt, som har gjort litt mer enn forventet i året som har gått. - Ingen dag hadde vært det samme uten den innsatsen! Det er kunnskapen og erfaringene til disse 130 menneskene som er senterets konkurransefortrinn. For vi har bare én visjon; «aktivitet og deltagelse gjennom livet for alle», og vi står sammen i ambisjonen om å utgjøre en forskjell for de som trenger oss i sin re/habilitering, - og for å få oppleve de samme mulighetene vi andre tar som en selvfølge.

 

Med dette ønsker jeg dere alle en gledelig jul og et godt nytt år!

 

Beste hilsen

Astrid Nyquist

Direktør BHSS