Langrennspigger med fjellet Bitihorn i bakgrunnen. Foto: Thor Østbye

Utdanningsinstitusjon for legespesialiteten "Fysikalsk medisin og rehabilitering"

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) har siste halvår arbeidet målrettet med søknad til Helsedirektoratet om å være utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering til fysikalsk medisin og rehabilitering.

 

Søknaden ble sendt 1. november 2022 og behandles nå videre av Helsedirektoratet og Spesialitetskomiteen for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Som del av dette arbeidet er det utarbeidet en generell utdanningsplan, og det er inngått formaliserte avtaler med Sunnaas sykehus, Oslo Universitetssykehus, Nord-Aurdal kommunelegekontor, Valdres Lokalmedisinske Senter og Skogli Helse- og rehabiliteringssenter. Den generelle utdanningsplanen gir en god summarisk beskrivelse av utdanningsvirksomheten Beitostølen Helsesportsenter, inkludert målgruppe, fasiliteter, ansatte og faglige aktiviteter.

BHSS er også i gang med interne prosesser når det gjelder samarbeid og samordning av kompetansehevende aktiviteter innen fag, kvalitet, forskning, utvikling og innovasjon. Det er en uttalt ambisjon at utdannings- og kompetansehevende aktiviteter organiseres og gjennomføres på en måte som styrker teoretisk kunnskap, ferdigheter og holdninger til alle yrkesgruppene som inngår i det tverrfaglige teamet rundt den enkelte pasient.

"Generell utdanningsplan for fysikalsk medisin og rehabilitering" finner du her!

For spørsmål om spesialistutdanningen, ta kontakt med ansvarlig overlege: Grethe Månum, Phd MHA, Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering/UEMS PRM; grethe.maanum@bhss.no

 

 

PS! Beitostølen Helsesportsenter har akkurat nå ledig vikariat for lege i spesialisering innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Stillingsannonsen finner du her!