Nyhetsbrev juni 2016
Rytter. Foto: Thor Østbye

European Academy of Childhood Disability

Beitostølen helsesportsenter var godt representert på årets internasjonale konferanse, European Academy of Childhood Disability, EACD, i Stockholm 1. til 4. juni 2016
LES MER

Omorganisering og nyopprettede stillinger ved BHSS

BHSS har i løpet av våren gjennomført en liten omorganisering som har åpnet for to nyopprettede stillinger ved senteret, hhv. Ledende vaktmester og Leder for økonomi, administrasjon og støttende virksomhet.
LES MER

Uansett hvem av oss det gjelder; hvis vi ikke evner å leve opp til vårt ideal om at mangfold er til alles beste, slår det like hardt. Ulike grupper mennesker blir daglig satt i situasjoner som vi på ingen måte kan godta eller akseptere. Vi uttrykker vår støtte til både ofre i ekstreme situasjoner og til det vi anser som utsatte grupper eller mennesker som er i situasjoner hvor de trenger hjelp. Det er ingen ting i veien med noe av dette, det er helt nødvendig og menneskelig. Det jeg imidlertid savner er at vi alle er villige til å endre noe i vår egen hverdagssituasjon slik at økt mangfold blir en selvfølgelighet. Vi må være betraktelig mer tydelige i politiske og faglige spørsmål, og ikke minst være villige til å ta konsekvensen av økonomiske prioriteringer som kan fremme løsninger som gagner alle, og primært ikke oss selv.

LES MER

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) er ledende på tilpasset og intensiv fysisk aktivitet som hovedvirkemiddel i re-/ habilitering. Den australske doktorgradsstudenten Claire Willis har de siste årene forsket på hvordan BHSS’ rehabiliteringsmodell kan overføres til Australia. Nylig vant hun prisen «Western Australian Young Achiever Awards for Health and Wellbeing» for arbeidet sitt.

LES MER

- Når folk spør meg hva jeg jobber med svarer jeg stolt at jeg jobber på Beitostølen Helsesportsenter, med fysisk aktivitet og deltagelse. Også legger jeg til at jeg har «en bonusjobb» fordi mestring er en så stor og viktig del av jobben min.

LES MER

Håkon Gjelstad

LES MER

LES MER