Nyhetsbrev juni 2017
Tre unge jenter padler kajakk side om side på Bamselitjern. Foto: Thor Østbye
Ord fra direktøren

«Ta en for laget»

Tiden er inne for å ønske alle en god sommer, en sommer fylt av muligheter, livsutfoldelse, ro og glede. Jeg vil gjerne gi deg en utfordring på veien inn i solfylte dager.
LES MER
Fagstafetten

Sykepleiefaget ved BHSS

Som sykepleiere har vi sammen med legene et medisinskfaglig ansvar for å følge opp brukere, innskrevne ledsagere, studenter på praksisopphold og deltagere på kurs og arrangementer som BHSS er ansvarlige for. Grunnleggende sykepleie er å ha fokus på ivaretakelse av basale behov. Dette danner fundamentet for optimal rehabilitering, samt å gi kunnskap, støtte og veiledning.
LES MER
Utvikling

Tema Verdibevissthet

«Hva sier jeg nå?» Verdibevisst ledelse, til det beste for hvem? Verdigrunnlaget i idrettspedagogisk praksis og ledelse, i seks norske rehabiliteringsinstitusjoner.» Dette er tittelen på en helt ny mastergradsoppgave fra BHSS, skrevet av teamleder inntak og kommunikasjon, Tor Erik Heyerdahl Nyquist, knyttet til studiet Verdibasert ledelse ved VID Vitenskapelige Høgskole i Oslo
LES MER
Nyhetssaker

Hjelpemiddelmesse vår 2017

Som spesialisthelseinstitusjon har BHSS som mål å være ledende i Norge på aktivitetshjelpemidler og rullestoler. Vi ønsker også å være en ledende ressurs på dette i vår region. Derfor ble, for andre gang, førstelinjetjenesten i Valdres og Hallingdal invitert til hjelpemiddelmesse på BHSS i mai.
LES MER

Nytt liv i Latvia for gamle hjelpemidler

I begynnelsen av juni reiste en trailer med utstyr fra Gjøvik i retning Rezekne i Latvia. Med på lasset var sykler og rullestoler fra BHSS som vi ikke lenger har bruk for, men som andre kan få god nytte av.
LES MER

Mine dager på BHSS

Intervju med 9 år gamle Linus som er på Beitostølen Helsesportsenter for første gang.
LES MER