Nyhetsbrev juni 2020
Sommer i fjellet
Ord fra direktøren

«Store ting vil komme til å skje – igjen»

Det er godt å låne trygghet og mot i historien. Selv i de vanskeligste stunder og i de største motbakkene valgte han å ha troa, troa på at store ting vil komme til å skje. Han, var Erling Stordahl, han var unik og vår første og viktigste leder.
LES MER
En i gangen

Å være ansatt i et fellesskap

Les Line Holar Onstad, teamleder for kjøkken og spisesal ved BHSS, sine betraktninger om å være ansatt i et fellesskap; - en hyllest til ledelsen og styret ved BHSS sin måte å håndtere Korona- krisen på.
LES MER
Forskning og utvikling

Nyheter fra FOU- avdelingen v/forskningsleder Reidun Jahnsen

Da Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) måtte stenge midlertidig som følge av utviklingen av Koronaviruset, ble det umiddelbart satt mål om at BHSS skulle åpne igjen «bedre enn når vi stengte». Forskning og faglig utviklings- og innovasjonsarbeid har derfor pågått som vanlig gjennom stengingsperioden, - hovedsakelig fra hjemmekontor. Her følger en statusrapport og nyheter fra vår forskningsleder Reidun Jahnsen.
LES MER

Ny bok: Barn og unge med funksjonsnedsettelser. Aktivitet og deltakelse i fellesskap.

I et samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, Valnesfjord Helsesportssenter og Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) utgis nå boken «Barn og unge med funksjonsnedsettelser. Aktivitet og deltakelse i fellesskap». Boken er del av serien «Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter» som utgis via Fagbokforlaget. Fysioterapeut Berit Gjessing ved BHSS er en av hovedforfatterne av boka.
LES MER

Funkability

Denne uka lanserer Beitostølen Helsesportsenter et helt nytt tilbud. Det heter "Funkability" og er et samarbeid mellom oss og CP-Foreningen. Stiftelsen DAM har støttet prosjektet, som skal vare ut 2020, med hele 400 000 kr.
LES MER
Jubileum 2020

Lions Røde Fjær 2020 utsettes til 2021

Jubileumsåret 2020, det som skulle bli «vårt år» og springbrett for de neste 50, har tatt en uvirkelig dreining. Jubileumsarrangementer og markeringer som skulle komme på rekke og rad må nå utsettes eller avlyses, så også aksjonen Lions Røde Fjær 2020, som utsettes til 2021.
LES MER

CAPA 2020 blir CAPA 2021

Våre deltageres helse og sikkerhet er noe vi har stort fokus på, så i en tid med stor usikkerhet knyttet til Covid-19 viruset og videre utvikling, både nasjonalt og internasjonalt, vedtok ledelsen ved Beitostølen Helsesportsenter og organisasjonskomiteen til CAPA 2020 tidligere i vår, å utsette jubileumsymposiet CAPA 2020 til 2021.
LES MER
Nyhetssaker

Abloom piknik og aktivitetsdag 2020

27. juni arrangeres Abloom piknik og aktivitetsdag ved Sognsvann i Oslo, med Beitostølen Helsesportsenter som stolt samarbeidspartner. Arrangementet er gratis og retter seg mot alle, men spesielt mot familier med barn som har nedsatt funksjonsevne, og som liker å være ute og være sosiale samtidig.
LES MER

Emnekurs 2020 - 2021

I løpet av året arrangerer Beitostølen Helsesportsenter ulike typer emnekurs i samarbeid med brukerorganisasjoner og kompetansesentra. Disse kursene kommer i tillegg til våre ordinære, fortløpende opphold. Perioder for planlagte emnekurs blir publisert på våre nettsider, samt på Facebook og Instagram.
LES MER