Sommerbilde fra hovedinngangen ved Beitostølen Helsesportsenter

Emnekurs 2020 - 2021

I løpet av året arrangerer Beitostølen Helsesportsenter ulike typer emnekurs i samarbeid med brukerorganisasjoner og kompetansesentra. Disse kursene kommer i tillegg til våre ordinære, fortløpende opphold. Perioder for planlagte emnekurs blir publisert på våre nettsider, samt på Facebook og Instagram.

Følgende emnekurs er planlagt og har ledige plasser pr. juni 2020: 

 

Opphold for  barn & ungdom 5 - 17 år: 

23.09.20 - 06.10.20: Ung og aktiv i rullestol 

03.02.21 - 23.02.21: Opphold for barn og ungdom med dysmeli

17.02.21 - 09.3.21Vinteraktivitetskurs for synshemmede barn

 

Opphold for unge voksne 18 - 30 år:

05.05.21 - 25.05.21: "Aktiv i rullestol"

 

Opphold for voksne 30 år +: 

28.04.21 - 25.05.21: Opphold for voksne med muskelsykdom 

05.05.21 - 25.05.21: "Aktiv i rullestol"