Logoen til "Funkability"

Funkability

Denne uka lanserer Beitostølen Helsesportsenter et helt nytt tilbud. Det heter "Funkability" og er et samarbeid mellom oss og CP-Foreningen. Stiftelsen DAM har støttet prosjektet, som skal vare ut 2020, med hele 400 000 kr.

 

De tildelte midlene fra Stiftelsen DAM går til to prosjekter som har mål om å øke kunnskap og kompetanse om tilrettelagt fysisk aktivitet og aktivitetshjelpemidler. 

Ett prosjekt har fått navnet «Funkability» og er et prosjekt som ukentlig skal legge ut aktivitetsvideoer av enkle tilrettelagte aktiviteter man kan gjøre hjemme, enten alene eller sammen med andre. Disse videoene legges på Facebooksiden til Beitostølen Helsesportsenter, samt publiseres gjennom CP-foreningen sine kanaler.

Det andre prosjektet heter «Funkability – Aktivitetshjelpemidler». Her vil det også ukentlig legges ut videoer. Disse omhandler aktivitetshjelpemidler; bruk, tilpassing, service, enkle reparasjoner, tips og triks. På dette prosjektet er det også opprettet en egen Facebookside «Aktivitetshjelpemidler – Beitostølen Helsesportsenter». Målet med denne siden er at det skal være en portal inn til alt du trenger å vite om aktivitetshjelpemidler. Her vil det bli publisert videoer, generell og spesifikk informasjon vedrørende aktivitetshjelpemidler, info fra leverandører, info fra NAV og mye mer. Vi tilbyr også en chattetjeneste på denne siden, slik at alle kan stille spørsmål vedrørende aktivitetshjelpemidler og få kjapt svar fra fagpersoner på Beitostølen Helsesportsenter. Vi kan også avtale videosamtaler og tilby veiledning i service og tilpassing over video. Disse videoene publiseres også gjennom CP-foreningen sine kanaler.

I løpet av sommeren skal en egen hjemmeside www.funkability.no være oppe å gå. Denne vil fungere som et videobibliotek for alle Funkability- filmene.

Prosjektene er finansiert ut 2020. Etter dette er vårt mål at prosjektene skal videreføres i vår daglige drift. 

 

Viljar Aasan, fagsjef hjelpemidler BHSS & prosjektleder «Funkability – Aktivitetshjelpemidler»