Logoen til Lions Røde Fjær 2020 sammen med 3 røde fjær

Lions Røde Fjær 2020 utsettes til 2021

Jubileumsåret 2020, det som skulle bli «vårt år» og springbrett for de neste 50, har tatt en uvirkelig dreining. Jubileumsarrangementer og markeringer som skulle komme på rekke og rad må nå utsettes eller avlyses, så også aksjonen Lions Røde Fjær 2020, som utsettes til 2021.

 

Det har gått 50 år siden den første Lions Røde Fjær- aksjonen la grunnlaget for etableringen av Beitostølen Helsesportsenter. Med Lions Røde Fjær 2020 har BHSS fått muligheten til å kunne gå inn i 50 nye år som det ledende helsesportsenteret i verden. Under slagordet «Små helter. Store drømmer» skal Lions Norge samle inn penger til bygging av et familie- og kompetansehus ved Beitostølen Helsesportsenter, for å videreutvikle senterets arbeid for at alle funksjonshemmede barn skal ha likeverdige muligheter uavhengig av funksjonsnedsettelser, etnisk bakgrunn og bosted.

Med bakgrunn i den pågående korona- situasjonen er aksjonen utsatt til 2021, men du kan allerede nå gi et bidrag til LRF 2020 ved å Vippse et beløp til 577237.

 

Mer informasjon om Lions Røde Fjær 2020 finner du på aksjonens hjemmeside; lrf2020.no