Ny bok: Participation Optimising Outcomes in Childhood-Onset Neurodisability

Nyheter fra FOU- avdelingen v/forskningsleder Reidun Jahnsen

Da Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) måtte stenge midlertidig som følge av utviklingen av Koronaviruset, ble det umiddelbart satt mål om at BHSS skulle åpne igjen «bedre enn når vi stengte». Forskning og faglig utviklings- og innovasjonsarbeid har derfor pågått som vanlig gjennom stengingsperioden, - hovedsakelig fra hjemmekontor. Her følger en statusrapport og nyheter fra vår forskningsleder Reidun Jahnsen.

 

Symposiet om deltakelse, "Capturing the magic – participation for all" (CAPA 2021) tar form igjen!

CAPA 2020, som nå har blitt CAPA 2021er under planlegging igjen, og vil stort sett ha det samme innholdet som var tenkt i år. Alle keynote speakers har bekreftet deltakelse til nest år, og spesialnummeret av Disabilty & Rehabilitation om «state of the art» innen forskning om deltakelse, går sin gang, med stadig flere innkomne artikler fra de inviterte forfatterne.

 

Prosjektmidler fra Stiftelsen DAM

To utviklingsprosjekter ved Beitostølen Helsesportsenter, med søknad gjennom CP-foreningen, har fått tildelt midler fra Stiftelsen DAM;

Det ene er "Funkability – Tilpasset fysisk aktivitet over nett" med "live" gruppetrening, ferdig innspilte aktivitets-/treningsvideoer og undervisningsopplegg tilpasset brukergruppen, og med forskjellige nivåer for både barn/ungdom og voksne.

Det andre er "Digital tjeneste for aktivitetshjelpemidler" som omfatter ferdig innspilte instruksjonsvideoer, bruk og tilpasning av personlig utstyr, forflytning inn og ut, i tillegg til informasjon om søknader, teknikktips, rengjøring/vedlikehold og opplæring av familie/ledsager.

 

Ny artikkel fra studie ved Beitostølen Helsesportsenter

Disabled and immigrant, a double minority challenge: a qualitative study about the experiences of immigrant parents of children with disabilities navigating health and rehabilitation services in Norway.

Arfa, S., Solvang, P.K., Berg, B. & Jahnsen, R

BMC Health Services Research (2020) 20:134 doi.org/10.1186/s12913-020-5004-2

Immigranter og deres norsk-fødte barn utgjør ca 18% av den norske befolkningen, og immigrantfamilier med funksjonshemmede barn utgjør en minoritet i denne minoriteten. Artikkelen til Shahrzad Arfa (PhD-stipendiat ved OsloMet og Beitostølen Helsesportsenter) og medarbeidere, bygger på intervjuer med immigrantfamilier med funksjonshemmede barn fra ikke-vestlige land og deres erfaringer med å finne fram i norske helse- og habiliteringstjenester. Resultatene viste at immigrantperspektivet hadde stor betydning for hvordan familiene opplevde norske helse- og habiliteringstjenester. På den ene siden var de veldig takknemlige og fornøyde med systematiske og forutsigbare helse- og velferdsordninger som var svært forskjellige fra hjemlandet. På den andre siden var utfordringen i første omgang å få tilgang til informasjon om hvilke tjenester de hadde rett til å motta, og at de også hadde rett til å ha innflytelse på disse tjenestene. Slike utfordringer førte ofte til at tjenestene kom i gang altfor sent, når familien var blitt helt utslitt av å finne fram i systemene. De opplevde også, av og til, å bli behandlet annerledes enn etnisk norske familier. Det var ikke bare språkproblemer, men også tjenesteyternes kompetanse i interkulturell kommunikasjon som var avgjørende. Samfunnets tjenester skal være likeverdig fordelt til alle ut fra behov, og denne artikkelen kan lære oss mye om hvordan det kan jobbes videre med dette, både på individ- og samfunnsnivå.

Her kan du lese artikkelen!

 

To nye PhD- avhandlinger fra studier på Beitostølen Helsesportsenter

To nye PhD- avhandlinger med studier fra Beitostølen Helsesportsenter er innlevert til henholdsvis Universitetet i Oslo og Høgskolen i Innlandet. Nå venter vi spent på komiteenes vurderinger.

Nyutdannet lege, Line Preede, leverte sin avhandling i mars 2020 med tittelen: Evaluating adapted physical activity-based rehabilitation in people with chronic disabilities.

Idrettsviter, Friedolin Steinhardt, leverte sin avhandling i mai 2020 med tittelen: How can I participate? Development of a new web-based, self-administered instrument to measure participation in physical leisure activities for children and youth with disabilities.

 

Ny masterstudie fra Beitostølen Helsesportsenter

Sykepleier, Anette Bunde, fullførte sin mastergrad i juni 2020 på OsloMet med masteroppgave som handler om forholdet mellom brukermedvirkning og brukertilfredshet på Beitostølen Helsesportsenter. Tittelen på masteroppgaven er: Opplevd brukermedvirkning, tilfredshet og utbytte av et rehabiliteringsopphold  ved Beitostølen Helsesportsenter. «Den vet best hvor skoen trykker som har den på».

 

Ny internasjonal bok om deltakelse

Participation: Optimising Outcomes in Childhood-Onset Neurodisability Edited by Christine Imms and Dido Green, published by Mac Keith Press

Boken handler om hva deltakelse egentlig er, er det nok å bare være tilstede? Hvordan kan deltakelse måles? Er det nok å telle antall aktiviteter i uka? Og hvordan deltakelse påvirkes av for eksempel, et rehabiliteringsopphold? I kapittel 18 i denne boken, som er skrevet av Citali López-Ortiz, Reidun Jahnsen og Dido Green, er Lokalmiljømodellen fra Beitostølen Helsesportsenter presentert sammen med andre internasjonale program som har til mål å fremme deltakelse. Lokale og digitale program er beskrevet i tillegg til vår Lokalmiljømodell og dens samhandling med deltakernes lokalmiljø. Den ene av redaktørene, Christine Imms, er en av hovedforedragsholderne på vårt internasjonale jubileumssymposium, CAPA 2021.

Klikk her for mer informasjon og bestilling av boka!