Nyhetsbrev juni 2022
Jakkerygg med logoen til Beitostølen Helsesportsenter. Foto: Christine Stokkebryn
Ord fra direktøren

Sommerhilsen fra direktør Astrid Nyquist

Historie kan fort få merkelapp som noe traust og kjedelig, men det kan jeg ikke si kjennetegner historien til Beitostølen Helsesportsenter, eller mer spesifikt, fortellingen om livsfilosofen og grunnleggeren av helsesportsenteret, Erling Stordahl. Han endret folks syn på mennesker med nedsatt funksjonsevne, og denne arven skal forvaltes. Da må historien både fortelles og fornyes.
LES MER
Forskning, utdanning og utvikling

CAPA 2022 - programmet er klart!

12. - 15. september ønsker BHSS, i samarbeid med Healthy Trajectories- A child and youth disability research centre on the Melbourne Children’s Campus, velkommen til symposiet "Capturing the Magic – Participation for all" på Beitostølen.
LES MER

Beskrivelse av "Tilpasset fysisk aktivitet" som praksis og "Fysisk aktivitet og funksjonshemming" som fagfelt

Inge Morisbak, som har jobbet på Beitostølen Helsesportsenter siden senteret åpnet i 1970, har i et nytt hefte samlet refleksjoner om "Tilpasset fysisk aktivitet" som praksis og hvilket verdi- og faggrunnlag den bygger på, samt hvorfor "Fysisk aktivitet og funksjonshemming" kan betegnes som et fagfelt og profesjon.
LES MER

Bestått fagprøve som barne- og ungdomsarbeider, - etter læretid i stallen ved BHSS

Etter 2 år på barne- og ungdomsarbeiderfaget på Valdres vidaregående skule, ønsket Linda Sælid å kombinere interesse og utdanning.
LES MER
Stort & smått fra BHSS

Samarbeidsavtale mellom Sunnaasstiftelsen og Beitostølen Helsesportsenter

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) og Sunnaasstiftelsen har inngått samarbeidsavtale med varighet ut 2024. Avtalen omfatter utveksling av personell, hospitering, kunnskapsdeling og samarbeid rundt aktivitetstilbud og kompetanseutveksling, forsknings- og utviklingsarbeid.
LES MER

Poteveggen til Lions Røde Fjær

Under slagordet «Små helter. Store drømmer» samler Lions Norge inn penger til bygging av et familie- og kompetansehus ved Beitostølen Helsesportsenter. Aksjonen Lions Røde Fjær pågår gjennom hele 2022.
LES MER

BHSS resertifisert som Miljøfyrtårn

Beitostølen Helsesportsenter ble i mai resertifisert som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn- sertifikatet dokumenterer at senteret tar samfunnsansvar ved å arbeide systematisk med miljøtiltak innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.
LES MER

Emnekurs 2023

I løpet av året arrangerer BHSS ulike typer emnekurs i samarbeid med brukerorganisasjoner og kompetansesentra. Disse kursene kommer i tillegg til våre ordinære, fortløpende opphold. Foreløpig er følgende emnekurs satt opp i 2023. Følg lenkene for mer informasjon.
LES MER

Familieopphold 2023

Gjennom familietilbudet ønsker BHSS å bidra til å utvikle familiens kompetanse og forutsetning for å kunne støtte barnet/ungdommen i aktiviteter i lokalmiljøet. Det settes årlig opp 7- 8 opphold der foresatte og søsken i alle aldre inviteres til å delta i siste uke av det tre uker lange re-/habiliteringsoppholdet. Foresatte og søsken bor uten omkostninger på BHSS i denne perioden.
LES MER