Uteaktivitet for barn og foresatte, - med stor, fargerik fallskjerm.

Familieopphold 2023

Gjennom familietilbudet ønsker BHSS å bidra til å utvikle familiens kompetanse og forutsetning for å kunne støtte barnet/ungdommen i aktiviteter i lokalmiljøet. Det settes årlig opp 7- 8 opphold der foresatte og søsken i alle aldre inviteres til å delta i siste uke av det tre uker lange re-/habiliteringsoppholdet. Foresatte og søsken bor uten omkostninger på BHSS i denne perioden.

Innhold

  • Observasjon og deltagelse i aktivitet med fokus på at familien kan være aktiv sammen. Dette inkluderer egenferdighet, utprøving av aktivitetshjelpemidler og kunnskap om tilpassing av aktivitet.
  • "Søsken i fokus": Aktivitets- og samtalegruppe for søsken der de skal føle at de blir sett og hørt. Mange søsken synes det er godt å få kunne snakke med andre søsken som er i lignende situasjon. Vi deler opp i aldersadekvate grupper og legger vekt på å ha det gøy sammen. Gruppene ledes av fagpersonell. 

    Omfang: To økter à 2t 45 minutter

  • "Foreldre i Fokus": Samtalegruppe hvor foreldrene samles for å utveksle erfaringer og drøfte ulike problemstillinger som angår deres barn, men også andre utfordringer. Det legges til rette for at foreldre kan ha fokus på hvordan de selv har det, hva som gir dem energi og hva som tar energi i hverdagen. Gruppeleder sørger for at fokuset er på håp og mestringsstrategier, samtidig som det skal være rom for å gi utrykk for vanskelige følelser. Foreldregruppen ledes av gruppeterapeut. 

    Omfang: To økter à 2t 45 minutter.

 

Skole: Vi legger til rette fasiliteter slik at søsken i grunnskolealder kan få gjennomført nødvendig skolearbeid. Det er viktig at arbeidsplan fra skolen tas med.  

For øvrig er oppholdene basert på vårt ordinære tilbud, se Barn og ungdom 5-17 år.

BHSS har ikke familierom. Familien kan derfor ikke påregne å bo på samme rom/naborom under familieoppholdet.

Vi arrangerer familieopphold i forbindelse med noen av våre "åpne grupper" og på enkelte gruppeopphold tilknyttet LokalmiljømodellenHenvisning/søknad som til ordinære opphold. 

 

I 2023 arrangerer vi familieopphold knyttet til følgende "åpne grupper": 

 

   Periode for opphold  Familieuke
   23.01.23 - 07.02.23  31.01.23 - 07.02.23
   01.03.23 - 21.03.23  14.03.23 - 21.03.23
   07.06.23 - 27.06.23  20.06.23 - 20.06.23
   27.09.23 - 17.10.23  10.10.23 - 17.10.23
   08.11.23 - 28.11.23  21.11.23 - 28.11.23
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For ytterligere informasjon:

Beitostølen Helsesportsenter

legekontor@bhss.no

Tlf.: 61 34 08 00