Direktør ved BHSS, Astrid Nyquist, tar imot "grunnsteinen" til vårt kommende familiehus fra generalsekretær i Lions Norge, Hroar Thorsen.

Sommerhilsen fra direktør Astrid Nyquist

Historie kan fort få merkelapp som noe traust og kjedelig, men det kan jeg ikke si kjennetegner historien til Beitostølen Helsesportsenter, eller mer spesifikt, fortellingen om livsfilosofen og grunnleggeren av helsesportsenteret, Erling Stordahl. Han endret folks syn på mennesker med nedsatt funksjonsevne, og denne arven skal forvaltes. Da må historien både fortelles og fornyes.

Teaterstykket «Jeg trodde en gang jeg var alene om å være annerledes» ble nylig fabelaktig fremført av skuespiller Bjørn Skagestad og musiker Espen Leite på Valdres Folkemuseum. I dette historisk viktige arbeidet står Storedal Kultursenter sentralt sammen med Jon Gangdal, Karl Erik Solgård og alle oss på helsesportsenteret. Forestillingen ga oss både noe å tenke på, og det minnet oss om noe viktig å kjempe for. Ikke minst når vi før på samme dag hadde tatt del i en seanse med vår styreleder Tove Linnea Brandvik og Geir Lippestad, som så korrekt påpekte nødvendigheten av å få FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inkorporert i Menneskerettighetsloven i Norge. Da ble perspektivet både klart og spisset.

Andre som vet å spisse budskapet er @podkastenhemma; -lytt til Marianne og Ida som vant årets stolthetspris, om du trenger påfyll av hvorfor vi skal bry oss. 

For vi må slå ring som fellesskapet og mangfoldet, og stå opp for at alle skal få tilgang til de samme rettighetene. Ingen er fri før alle er fri, der har vi ikke tenkt å gi oss!        

Akkurat slik hele Lions Norge, med Hroar Thorsen og Henning Cook i spissen, heller ikke gjør. De gir seg ikke! Aldri før har Lions og Røde Fjær- aksjonen vært utsatt for så mange utfordringer. De svarer imidlertid med å sette all sin kraft ut året på at aksjonen skal gjøre det mulig for oss på Beitostølen Helsesportsenter å gå i gang med byggingen av et nytt Familie- og kompetansehus. Etter flere år med pandemi, nedstengning, krig i Europa og et svært usikkert kostnadsbilde, er virkeligheten annerledes nå, og den påvirker også vårt handlingsrom. Allikevel må vi erkjenne at vi er privilegerte. Hverdagen vår er svært meningsfull og håpefull, og vi har stor pågang og en økende interesse for vårt fagfelt og virksomhetsområde både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har vi en stabil driftsmodell som har tålt påkjenningene nevnt over, og som skal gi oss grunnlag for videre utvikling fremover. 

Det skal være et kjennetegn ved helsesportsenteret at det skapes sammenheng mellom gammelt og nytt, mellom teori og praksis og ikke minst sammenheng og tilhørighet mellom oss som enten er på opphold, er på jobb, er på besøk eller er i vårt unike nettverk. Et nettverk bestående av landets beste institusjoner på feltet re-/habilitering, universiteter og høgskoler som fokuserer på virkemidlet og målgruppen, forskningsnettverk som eksemplifisert i «Accesstour», innovasjon som i Para-Hub og samarbeid med Igloo Inovation og hjelpemiddel -leverandører, digital utvikling som skjer sammen med Adfectus og FlowZone, ideelle stiftelser som Abloom, Redd Barna og Sunnaasstiftelsen, partnere som Stiftelsen Sophies Minde og Elsass-fonden og ikke minst vårt nærmiljø på Beitostølen og i kommunen. I tillegg våre nære venner i Foreningen Ridderrennet, Norges idrettsforbund og Norges idrettshøgskole. Dette skaper robusthet og masse energi til å bygge bro mellom de aktørene som må ta ansvar for at feltet går i riktig retning, og at det har den utviklingskraft som feltet så sårt trenger.

Hovedrollen i alt det vi gjør tilhører de menneskene som trenger tilbudet vårt, de som kan ha nytte av kunnskapen vår, eller de som vil utvikle kompetansen sammen med oss. Det er derfor med stor glede vi går inn i høsten med Grethe Månum på laget som påtroppende fagansvarlig innenfor Fysikalskmedisin og rehabilitering og som forsker. Hun vil sammen med Håkon Dalen, Reidun Jahnsen og de andre lederne på re-/habiliterings- og FoUI- avdelingen vår stake ut kursen for det aller viktigste vi gjør. Det har vi de aller beste forutsetninger for å gjøre, med en stab på 130 ansatte, hvor alle vet at det de utfører betyr en forskjell i livene til mange. Dette uavhengig av hvilken stilling eller posisjon man har. Vi klarer oss ikke uten en eneste en av funksjonene – for som en ansatt minnet meg på her om dagen «Vi er alle i samme båt, så vi må få til dette sammen skal det gå».

 

Eller akkurat slik en ung, flott dame på opphold fortalte meg i går;

 

«For meg er dette oppholdet her en helt ny verden av opplevelser. Lite visste jeg at jeg hadde så mange muligheter for å være med de andre. Jeg har også fått litt nytt mot, trua på at jeg kan fortsette med aktiviteter hjemme, jeg kan jo».

                                                                                              

Om vi kan gi hverandre et glimt av «en verden av muligheter, opplevelser og mot», da er mye av grunnmuren lagt.

Noe av det første og største som skjer for oss i tillegg til den ordinære driften i høst, er vår utsatte «Jubileumssymposium» CAPA 2022 – Capturing the Magic – participation for all, som avholdes her på Beitostølen 12.-15. september. Dersom du har anledning, er du mer enn velkommen, og det er fortsatt plass.

Alt dette er med oss inn i sommeren, og nå er det tid for ferie for de fleste. Vårt eget pauserom i hverdagen, som er rett ut i naturen på 900 m.o.h. gir noen fantastiske muligheter for naturopplevelser hele året. I sommerperioden er det ekstra stor aktivitet på mange arenaer, og med mulighet for tur til Stølen, til Bamselitjern med båt og fiskestang, rullende eller gående til små eller store topper i Jotunheimen, minner det oss på at vi er av de utvalgte.

For uansett hvor vi hører til i hverdagen trenger vi pauser, og også mulighet for nye opplevelser og nye arenaer. – Så jeg håper dere alle finner et egnet pusterom i ferien, det er så fortjent.

Med dette ønskes en riktig god sommer til alle.

 

Astrid Nyquist, direktør BHSS