Nyhetsbrev mai 2018
17. mai- toget ved Beitostølen Helsesportsenter
Ord fra direktøren

Når menneskene betyr mest!

Det er kombinasjonen av de menneskene vi daglig møter på senteret og vår tro på det grunnlaget Erling Stordahl skapte, som ofte leder oss i troen på at vi gjør noe som betyr en forskjell for de vi er til for. Aldri glemme at det som er viktigst er at vi kan fylle den store oppgaven og «vise vei og muligheter for alle mennesker». Uavhengig av funksjon, alder, bosted og etnisitet må vi klare å legge til rette for at den enkelte kan mobilisere sine ressurser. Det var det Erling forventet, og det er det vi forventer av oss selv i vårt motto om at mennesker betyr mest og alle menneskene betyr like mye.
LES MER
Nyhetssaker

BHSS - Kandidat til Lions Røde Fjær 2020

I 1970 ble Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) bygget takket være den første aksjonen Røde Fjær i 1966. Nå er BHSS kandidat for å få tildelt Røde Fjær- aksjonen på nytt. Med mulige midler fra Røde Fjær i 2020 vil BHSS bygge et «Lionshus» med to formål; et familiehus og fasiliteter for å drive kompetanseoverføring, forskning og formidling.
LES MER
Fagstafetten

Reisebrev fra Kambodja - FK Norway Exchange Program 2018

Dette var gangen jeg som fysioterapeut fikk mulighet til å øke reiseveien betraktelig for hva som kan kalles ambulerende virksomhet i regi av Beitostølen Helsesportsenter. Der hvor jeg stort sett vanligvis benytter den eksterne virksomheten til å besøke brukere og fagpersoner i deres eget lokalmiljø her hjemme, har jeg altså tatt steget enda lenger ved å reise over flere landegrenser for ankomme destinasjon Kambodsja.
LES MER
Forskning og utvikling

To nye internasjonale artikler fra Beitostølen Helsesportsenter i 2018

Claire Willis, idrettspedagog fra Perth i Australia, tok sin doktorgrad på University of Western Australia i 2017 med data fra Beitostølen Helsesportsenter. Sammen med resten av våre samarbeidspartnere i dette spennende forskningsmiljøet, er det nå kommet to nye artikler om virksomheten på BHSS som bidrar til å synliggjøre arbeidet vårt ute i verden, og ikke minst bidrar til å beskrive de grunnleggende prinsippene, slik at de kan «oversettes» til andre sammenhenger og andre steder.
LES MER

Kasusrapport om aktivitetsfokusert terapi ved BHSS i fagtidsskriftet "Fysioterapeuten"

"Aktivitetsfokusert terapi: Et barns habiliteringsforløp i forbindelse med et opphold på Beitostølen Helsesportsenter" er tittelen på en ny kasusrapport som fysioterapeut ved BHSS, Anita Hoberg, har fått publisert i siste utgave av fagtidsskriftet Fysioterapeuten.
LES MER