Lek med fallskjerm. Foto: Christine Stokkebryn

"Capturing the Magic - Participation for all"

10. - 13. juni 2020 ønsker Beitostølen Helsesportsenter (BHSS), i samarbeid med Centre for Disability and Development Research (CeDDR), velkommen til konferansen "Capturing the Magic - Participation for all" på Beitostølen. Listen over verdensledende forskere innenfor fagfeltene "participation" og fysisk aktivitet og funksjonshemming, som har takket ja til å være "Keynote speakers" på konferansen, er imponerende. Sett av datoene for konferansen allerede nå!

 

Helt siden åpningen av verdens første helsesportsenter i 1970, har BHSS tilbudt mennesker med funksjonsnedsettelser et re-/habiliteringstilbud med tilpasset fysisk aktivitet som hovedvirkemiddel. Aktivitet og deltakelse med fokus på muligheter fremfor begrensninger har alltid vært en viktig ledesnor for virksomheten. Med bakgrunn i dette, sies det at fagfeltet fysisk aktivitet og funksjonshemming, -et fagfelt som stadig vokser seg større og sterkere nasjonalt og internasjonalt- , ble «født» på BHSS. Som ledd i BHSS sitt 50 års- jubileum i 2020, er vi stolte av å kunne invitere forskere og fagpersoner fra hele verden til konferanse på Beitostølen. Hovedtema for konferansen vil være intervensjoner knyttet til målet om økt deltagelse i fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelse.  

Onsdag 10. juni inviteres det til en nasjonal konferansedag, mens torsdag 11. juni til lørdag 13. juni vil være internasjonale konferansedager. 

Egen nettside med informasjon om konferansen og påmeldingslenke kommer snart.  

 

Klikk på bildene for å åpne flyeren i PDF- format.