RELEVANTE SIDER
Ønsker du opphold hos oss? Vi har fortløpende gruppeopphold for barn og unge, unge voksne og voksne gjennom hele året. Gå til henvisning/søknad for å lese mer om hvordan du skal gå frem. LES MER

Fagstaffetten mars 2016

På Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) jobber vi hver dag for å etterleve vår visjon «Aktivitet og deltakelse gjennom livet». Vi gir rehabiliteringstilbud til barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå. Barn som brukergruppe har lenge vært et satsningsområde, og siden jeg arbeider på «Team Barn» er jeg spesielt opptatt av det faglige innholdet i barnas habiliteringsopphold ved BHSS.

Kunnskapsbasert praksis bygger på forskning, praksis erfaring og brukererfaring. Viktige stikkord ved planlegging og gjennomføring av aktivitet ved BHSS er derfor; barnets stemme, interesse/motivasjon, mening, lek, glede i aktivitet, oppnåelig/mestringsopplevelse, oppgaveløsning, hensiktsmessige bevegelser, mange repetisjoner, motorisk utfordring, samvær med andre barn og målretta habilitering.

De vanligste målene som barn, foreldre, lege og kontaktperson blir enige om for oppholdet er:

1. Prøve ut ulike aktiviteter for å finne en aktivitet å gjøre på fritiden lokalt (for eksempel ridning, klatring, alpint, skyting, el-innebandy)

2. Bedre en ferdighet (for eksempel vanntilvenning/svømming, langrenn, balanse, gange, bruk av begge armer, kjøre manuell rullestol)

3. Treffe andre barn med lignende funksjonsnedsettelse (for eksempel med samme diagnose, som bruker rullestol, som har nedsatt tempo ved forflytning)

Vårt hovedvirkemiddel – tiltak retta mot målene – er tilpasset fysisk aktivitet. Sett fra en barnefysioterapeuts perspektiv er også «aktivitetsfokusert terapi» beskrivende. Barnet får gjennom aktivitet mulighet til å trene på viktige kroppsfunksjoner og aktiviteter som for eksempel balanse, koordinasjon, muskelstyrke, leddbevegelighet, gangmønster, samt å opprettholde en kroppsstilling eller bevege seg og forflytte seg. Samtidig kan barnet lære en aktivitet de kan gjøre sammen med familie og venner hjemme. Både særfaglig kompetanse og tverrfaglig samarbeid er vesentlig for at barn med funksjonsnedsettelse kan få relevant trening og behandling. Enten det omhandler å lære ferdigheter ut i fra sine forutsetninger, funksjon ønsker eller behov. Ved BHSS har fysioterapeut, idrettspedagog, ergoterapeut og ridelærer/ridefysioterapeut hovedansvaret for tilrettelegging av aktivitetene og utgjør kjerneteamet i rehabiliteringstilbudet.

Avslutningsvis har jeg noen eksempler på hva barn sier under et opphold ved BHSS, og som gir mye positiv energi til oss som jobber i «Team Barn»; ”en drøm går i oppfyllelse”, ”mestring er deilig”, ”tenk at jeg klarer” og ”nå er jeg stolt av meg selv”. J

Dette var den første etappen i fagstafetten, og jeg gir stafettpinnen videre til lege Marte Undseth Hagen.

Anita Hoberg, fysioterapeut