RELEVANTE SIDER
Ønsker du opphold hos oss? Vi har fortløpende gruppeopphold for barn og unge, unge voksne og voksne gjennom hele året. Gå til henvisning/søknad for å lese mer om hvordan du skal gå frem. LES MER

Ord fra direktøren

«Bredde er vår spisskompetanse»

Min påstand er at det er få steder som har så bred kompetanse, og da mener jeg både praksisbasert, brukerbasert og forskningsbasert kompetanse innenfor det å anvende og tilpasse fysisk aktivitet i rehabilitering, som det Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) har. Bredden i de aktiviteter, tilnærmingsmåter, læringsmetoder, aktivitetsutstyr og målsettinger som ligger i den medisinskfaglige og pedagogiske praksisen vi anvender er unik, så unik at det er å regne for anerkjent spisskompetanse.

Vår spisskompetanse, som rommer en tydelig tverrfaglig tilnærming med sterk særfaglig kunnskap både i det daglige rehabiliteringsarbeidet og i den støttende virksomheten, gjør at vi har opparbeidet oss tillit. Denne tilliten fordrer imidlertid at vi hele tiden klarer å krystallisere ut det konkrete kjernestoffet i det vi skal gjøre, og utvikle oss videre. Klarer vi ikke det vil vi med tiden havne i en situasjon i det Per Fugelli kaller faglig konkurs og konsekvensen er at vi mister både tillit og troverdighet.

Så Varemerket BHSS skal derfor kjennetegnes av tre ting. For det første må vi har en fast indre kjerne av dokumentert faglig og forskningsbasert kunnskap som vi anvender og deler. For det andre må vi være på kontinuerlig søken etter forbedring og utvikling og for det tredje må vi klare å utøve den beste praksis i møte med de enkelte menneskene som til enhver tid bruker vårt rehabiliteringstilbud. Klarer vi det, klarer vi alt.

Vi håper at vi har lykkes med å formidle noe av dette på en god måte gjennom vår nye hjemmeside. I prosessen med å utvikle hjemmesiden har vi blitt utfordret på å beskrive vår brede kompetanse og tverrfaglige tilnærming, og samtidig fått kjenne på vår egen gjennomføringsevne. Det har vært en langvarig prosess, hvor mange ulike fagpersoner har vært involvert, hvor målet på den ene siden er klart, men på den andre siden kan oppfattes svært ulikt. I tillegg har vi et stort mangfold av målgrupper som skal ha viktig informasjon. Det har krevd stor innsatsvilje fra de involverte for å ha nådd målet om å sluttføre prosessen med vår nye hjemmeside; www.bhss.no

Vår intensjon er at den nye hjemmesiden skal gjøre det enklere å forstå hva vi til daglig gjør. Det skal oppleves enklere å oppsøke oss, lettere å forstå hvordan brukeren kan søke opphold og mer målrettet informasjon for dere som vil ta del i kompetansen vår. Selv om den nå er lansert, ønsker vi svært gjerne tilbakemeldinger om endringsforslag og justeringer eller tilrettelegginger som kan gjøre det enklere å motta rett informasjon til rett leser på rett måte.

Da gjenstår det bare å ønske god påske til dere alle. Her på senteret blir det stor aktivitet. Etter å ha hatt stengt noen år i påskeperioden har vi i år igjen åpent og har fullt hus. Så vi ser frem til noen herlige dager med yrende liv, nydelige snøforhold, egen påskemeny og hvem vet, mulig er det lovnader om påskeegg også for de som deler disse tidlig vårdagene her oppe.

Astrid Nyquist, dir. Beitostølen Helsesportsenter