RELEVANTE SIDER
Ønsker du opphold hos oss? Vi har fortløpende gruppeopphold for barn og unge, unge voksne og voksne gjennom hele året. Gå til henvisning/søknad for å lese mer om hvordan du skal gå frem. LES MER

Status som forskningsinstitusjon

Søknadsadgang til regionale forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF

- Det er en stor glede for oss at Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) har fått en formell godkjenning som forskningsinstitusjon og vi har dermed fått søknadsadgang til regionale forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF. Selv om dette gir oss muligheter til forskningsmidler, er det en knivskarp konkurranse om de midlene som Helse Sør-Øst RHF utlyser årlig, sier direktør Astrid Nyquist. - Som en kompetansearbeidsplass er vi overbevist om at vår evne til å omsette forskningskunnskap til beste praksis har vært utslagsgivende for å få denne muligheten, samtidig som praksiserfaringer og brukermedvirkning er et solid utgangspunkt for kunnskapsproduksjon. Det er stor faglig interesse internasjonalt fra utdanningsinstitusjoner, rehabiliteringsinstitusjoner, institutter og forskningsmiljøer. Det er nesten til enhver tid internasjonale studenter i praksis (fysioterapeuter, idretts- pedagoger og lignende), herunder Master- og Phd studenter.

Det er, som tidligere nevnt, sterk konkurranse om de regionale forskningsmidlene hvert år. Derfor er det viktig at BHSS nå jobber frem relevante forskningssøknader som oppfyller alle formelle krav og holder en høy vitenskapelig kvalitet. En spennende utfordring for FOU avdelingen som ledes av Reidun Jahnsen. Hun kan fortelle at det nå jobbes med en søknad om et PhD-stipend og et post doc stipend, som skal undersøke effekten av en intervensjon rettet mot hverdagsbelastning og hverdagshåndtering hos voksne brukere og foreldre til barn med funksjonsnedsettelser. Søknaden vil bli sendt til Helse Sør-Øst RHF i år. Prosjektet ledes av Ine Wigernæs i samarbeid med forsker Caroline Fleten, psykiatrisk sykepleier Elvira Raczkiewicz, teamlederne Ellen Hæhre, Mette Lein og forskningsleder Reidun Jahnsen.

All virksomhet ved BHSS er kunnskapsbasert. BHSS tror på kunnskapsdeling og vil hevde å være verdens beste på tilpasset og intensiv fysisk aktivitet som hovedvirkemiddel i rehabilitering. Dette begrunnes med at BHSS står bak internasjonalt anerkjent forskning og utvikling og er et kraftsenter for utvikling på området. - Det er godt å vite at den posisjonen vi har jobbet oss frem til nå kan gi oss muligheter for nye og friske forskningsmidler, avslutter Astrid Nyquist.