Logo "La barna spørre"

"La Barna Spørre"

«Barn har ikke fordommer, og de diskriminerer heller ikke. De er nysgjerrige og stiller spørsmål ved det de lurer på. Spørsmålene kan være utfordrende og vanskelige å svare på. Likevel er de så viktige at vi er nødt til å prøve så godt vi kan å gi dem gode og riktige svar. Dersom vi ikke svarer på dem, lager de sine egne svar, og de svarene er det vi i voksen alder kjennetegner som fordommer og stereotyper.»

 

Dette var utgangspunktet for at Isak Haukland Tornes startet organisasjonen «La Barna Spørre».

«La Barna Spørre» er en frivillig organisasjon som består av ungdommer og unge voksne mellom 16 og 30 år med ulike funksjonsnedsettelser. Medlemmene besøker klasser i grunnskolen for å snakke om det å ha en funksjonsnedsettelse, - og de tar gjerne imot spørsmål fra barna. «La Barna Spørre» har medlemmer over hele landet som kan reise på skolebesøk.

 

Sjekk ut hjemmesiden til organisasjonen; https://www.labarnasporre.org/.

Isak Haukland Tornes i "La Barna Spørre"