Yvette Hoel (Olympiatoppen) og Kjetil Korbu Nilsen (BHSS) prøver ut den nye piggekjelken "Spike Snow"

"Spike Snow" - ny langrennspiggekjelke utviklet av BHSS, Exero Technologies og Skaperkraft Valdres

Beitostølen Helsesportsenter har, i samarbeid med Exero Technologies og Skaperkraft Valdres, de siste to årene utviklet en ny langrennspiggekjelke for de som må sitte med beina fremover. Kjelken har fått navnet Spike Snow.

 

Hovedtrekket til kjelken er at utøver kan sitte med en mer åpen vinkel i hofta og da får utnyttet overkroppsmuskulaturen i større grad enn på andre kjelker. Kjelken har gode tilpassingsmuligheter, både i høyde og lengde. Kjelken er ikke prisforhandlet iht. NAV sine rammeavtaler, men kan søkes på som dispensasjon. 

Videre fokus med denne kjelken spesielt og langrennspigging generelt, blir å forske på sittestilling og ergonomi i forhold til teknikk og kraftbruk. Vi tester også kontinuerlig ski med ulike skiegenskaper, for å kunne anbefale alle langrennspiggere gode ski basert på eksakt kunnskap.

Vårt piggekjelkeprosjekt er del av et større prosjekt der vi har satt sammen et bedriftsnettverk med et bredt utvalg aktører, for å på sikt kunne tilby verdens beste produkter for utøvere/brukere i Norge og etter hvert kunne eksportere til resten av verden. Dette bedriftsnettverket vil bli beskrevet i neste nyhetsbrev.

 

Viljar Aasan

Fagleder hjelpemidler BHSS

viljar@bhss.no