Direktør ved BHSS, Astrid Nyquist, ser ut over Jotunheimen

Jubileumsåret «dør ut», men ikke ambisjonene

Verdens første og Norges største helsesportsenter har «bidratt til å flytte samfunnet i riktig retning, det har endret holdninger og styrket livsgleden til mange mennesker». Slik beskriver Kong Harald betydningen av Beitostølen Helsesportsenter sitt arbeid med å skape magiske mestringsopplevelser gjennom 50 år. Det gir oss god grunn til å feire egen historie, og ikke minst styrker det oss i troen på fremtiden selv i en usikker tid.

 

Et helsesportsenter bruker alle former for fysisk aktivitet, lek, idrett, friluftsliv og natur i sitt rehabiliteringstilbud. Målet er at det skal tilrettelegges slik at mennesker, uansett funksjon, alder, bosted eller etnisk bakgrunn, skal kunne ta i bruk sitt potensial. Gjennom å lære seg nye ferdigheter og å mestre egne utfordringer er visjonen; aktivitet og deltagelse gjennom hele livet.

Imidlertid er hverken likestilling eller full deltagelse oppnådd gjennom de siste tiårene, det er fortsatt en viktig jobb å gjøre. Mer avgjørende enn noen gang er det å erkjenne at dersom vi skal nå dit, må mangfold bli sett på som en ressurs for fellesskapet. Grunnfilosofien vi har levd etter i 50 år skal fortsatt være et bærende prinsipp, men vi må klare å endre den delen av rehabiliteringstilbudet som ikke gir ønsket effekt for enkeltmenneskers hverdag. Evner vi å se dem som trenger oss i sin streben etter å ta i bruk sitt potensial, og klarer vi å samhandle på tvers av etater, nivåer og profesjoner, er det muligheter fremover som ennå er ubrukte. For den beste utgaven av Beitostølen Helsesportsenter og vårt tilbud har dere ikke opplevd ennå. For selv om markeringene og tiltakene nå avlyses én etter én, og jubileumsåret går «mot en sakte død», står ambisjonene om å være verdens ledende Helsesportsenter ved lag.

Året 2020 skulle bli et unikt jubileumsår, med faglige og sosiale markeringer. Med feiringen på selve bursdagen den 7. november, skulle vi hedre de som har gått i front, og vi skulle vise frem våre ambisjoner og planer for fremtiden. Deriblant den fantastiske muligheten en ny Lions Røde fjær-aksjon innebærer for å få realisert vårt etterlengtede nye Familie- og kompetansehus, som vil styrke vår mulighet til å bli ytterligere familiesentrert og kunnskapsbasert.

Nå vet vi dessverre at det aller meste må utsettes. Vi kan ikke gjennomføre de planer vi hadde. Vi kan ikke tenke på oss selv nå, men se hva som er best for det store fellesskapet. For som vår grunnlegger Erling Stordahl så klokt har sagt, vil vi ellers vandre alene: «Vi vandrer alle i mørket. Noen fordi vi ikke ser med øynene. Noen fordi vi ikke ser med tankene. Men de aller fleste av oss fordi vi ikke ser hverandre». Dette er tiden for å se hverandre – se at det vi gjør, og nå ikke gjør, også kan ha betydning for å hindre pandemien i å gjøre enda større inngripen i våre liv.

Selv om hovedmarkeringen den 7. november er utsatt ett år blir det bursdagskake på selve dagen for de ansatte. Vi er også utrolig takknemlige for at vi har fått gitt ut en helt unik bok, skrevet av Jon Gangdal. Boka «Det muliges kunst» beskriver historien og innsatsen Beitostølen Helsesportsenter har lagt ned gjennom 50 år, og viser vei inn i fremtiden.

Ikke mindre glad er vi for at vi i disse dager også lanserer vår egen fantastiske jubileumslåt med et tilhørende mesterverk av en musikkvideo. Låta, «Løva», er skrevet at Ørnulf Dyve og fremføres av Gaute Lein Ausrød, mens musikkvideoen er produsert av Andre Danielsen. Den setter på dagsorden at fremtiden tilhører de unge, at vi ikke kan unngå å ta i bruk våre muligheter, ta vare på oss selv og samtidig finne styrke i hverandre;  

«- E æ løve og løvetann, e æ vilje i brann, e æ høvding og likemann der som true aldri svann»

Dette er blant flere utviklingsområder vi vil bringe med til Kongen og Dronningen under audiensen 6. november. Kongeparet har vært så rause å be oss inn på Slottet siden de selv denne gangen ikke kunne komme til senteret. Deres tydelige fokus på «mangfold som ressurs for fellesskapet» er en rettesnor og et verdisett vi alle må sette høyt på dagsorden.

Vår takknemlighet overbringes for deres utrettelige engasjement.

Videre gleder vi oss til talen fra Statsminister Erna Solberg, som er blant flere som har valgt å gi oss de flotteste ord – disse hilsningene skal vi også dele med dere.

For opplevelsen av å ha et meningsfullt bidrag til fellesskapet er viktigere enn noen gang. Det skapes etter vår erfaring gjennom relasjoner, og derfor tror vi på at interessen for og samarbeid med de andre rundt oss også vil avgjøre om vi klarer å utvikle oss. Vi ser spesielt fram til nært samarbeid med Lions’ medlemmer om Røde Fjær aksjonen gjennom 2021. De representerer en svært viktig samarbeidspartner for senteret, noe de har gjort helt siden Røde Fjær- aksjonen for over 50 år siden, som faktisk gjorde byggingen av senteret mulig.

Dette ansvaret innebærer å bruke mulighetene og ikke miste av syne dem vi er til for. For vår ambisjon er å være enda tydeligere på at vi må bruke vår posisjon i bekjempelsen av diskriminering for å oppnå likestilling for alle.

Vi slutter ikke å tro på at «store ting vil komme til å skje – igjen», og der de store ting skjer, vil vi være, som verdens ledende Helsesportsenter.

 

Astrid Nyquist

Direktør Beitostølen Helsesportsenter