Nyhetsbrev oktober 2019
Mugnetind
Ord fra direktøren

Ord fra direktøren

Min forventning til meg selv og til alle ansatte på senteret er at vi klarer å være både lyttende og anerkjennende ovenfor den kompetansen og de erfaringene som omgir oss. Alle involverte i rehabiliteringen har verdifull innsikt, det være seg som brukere av tjenesten, som nær familie eller venn til de som er på rehabiliteringsopphold, som samarbeidspartnere, som lokale fagpersoner eller som forskere. Vi vil hele tiden tilstrebe å bruke denne kompetansen til det beste for målet om likestilte muligheter for aktivitet og deltagelse gjennom livet for alle.
LES MER
Forskning og utvikling

Velkommen til jubileumssymposiet CAPA 2020

10. - 13. juni 2020 ønsker Beitostølen Helsesportsenter (BHSS), i samarbeid med Centre for Disability and Development Research (CeDDR), velkommen til konferansen "Capturing the Magic - Participation for all" på Beitostølen. Listen over verdensledende forskere innenfor fagfeltene "participation" og "fysisk aktivitet og funksjonshemming", som har takket ja til å være Keynote Speakers på konferansen, er imponerende.
LES MER

"Finn ditt spor"

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) har i en årrekke jobbet med kompetanseoverføring til lokalmiljø og kommuner gjennom «Lokalmiljømodellen» (LMM) for barn i alderen 5-17 år og deres familier. Med støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har BHSS nå fått mulighet til å videreutvikle og tilpasse arbeidsmodellen LMM for å nå ungdom/unge voksne i alderen 17-27 år gjennom et nasjonalt utviklings- og utprøvingsprosjekt «Finn ditt spor - Lokalmiljømodellen tilpasset unge med funksjonsnedsettelser relatert til utdanning og jobb». Prosjektet vil pågå fram til 2021 og Ellen Hæhre, med bakgrunn som bl.a. idrettspedagog og teamleder barn ved BHSS, er tilsatt som prosjektleder.
LES MER
Nyhetssaker

FAF- seminaret 2019

Seminaret "Fysisk aktivitet og funksjonshemming" (FAF) arrangeres årlig, og er et samarbeidsprosjekt mellom Beitostølen Helsesportsenter og Norges Idrettshøgskole. FAF- seminaret er rettet mot ansatte i rehabiliteringsinstitusjoner, idretten, frivillige organisasjoner og skoler som jobber med personer med nedsatt funksjonsevne. Årets seminar arrangeres på Beitostølen 7. - 8. november.
LES MER

Hjelpemiddelmesse på BHSS 31.oktober

31. oktober inviterer Beitostølen Helsesportsenter til hjelpemiddelmesse med hovedfokus på aktivitetshjelpemidler for vinteraktivitet. Hjelpemiddelleverandørene vil også demonstrere sitt utvalg innen bl.a. rullestoler (elektriske og manuelle), varmehjelpemidler og ADL-hjelpemidler.
LES MER

CAPA 2020 har fått egen webside

10. - 13. juni 2020 ønsker Beitostølen Helsesportsenter, i samarbeid med Centre for Disability and Development Research (CeDDR), velkommen til symposiet "Capturing the Magic - Participation for all" (CAPA 2020) på Beitostølen.
LES MER

Nyåpning av svømmehall og garderober

Etter en vel 5 måneder lang periode med ombygging og rehabilitering av basseng og garderober, er vi stolte over å kunne ønske både brukere og andre badende velkommen tilbake til en "ny", flott svømmehall.
LES MER

BHSS med kontorplass i SNØ

I 2020 åpner "SNØ", en helårsarena for snøopplevelser, på Lørenskog. Der loves det at snøen skal ligge nypreppet og fin hver eneste dag. - Og midt i denne snøhallen blir BHSS å treffe.
LES MER