Instruktør hjelper et barn med å knyte klatreselen inn i klatretauet

FAF- seminaret 2019

Seminaret "Fysisk aktivitet og funksjonshemming" (FAF) arrangeres årlig, og er et samarbeidsprosjekt mellom Beitostølen Helsesportsenter og Norges Idrettshøgskole. FAF- seminaret er rettet mot ansatte i rehabiliteringsinstitusjoner, idretten, frivillige organisasjoner og skoler som jobber med personer med nedsatt funksjonsevne. Årets seminar arrangeres på Beitostølen 7. - 8. november.

 

Seminaret vil ha et allsidig innhold:

 • Åpningsforedrag v/ Reidun Jahnsen, BHSS/OUS
 • Tilrettelegging av kroppsøving for elever med funksjonsnedsettelser v/ Ingrid Elnan og Vigdis Vedul-Kjelsås, NTNU
 • Erfaringsbasert kunnskap om tilpaset fysisk aktivitet for barn i autismespekteret v/ Siri Kvåle Jordal og Mari Randen, BHSS
 • "Betydningsfulde oplevelser - Oplevelsens betydning" v/ Mie Maar Andersen, phd Elsassfonden, København
 • Målsetting og effekt hos voksne i rehabilitering v/ Line Preede, phd
 • Hvor er kroppen i spesialpedagogikken? v/ Kristin Vindhol Evensen, NIH
 • Inkludering i kroppsøving. Barn- og foreldreperspektiv. v/ Terese Wilhelmsen, NIH
 • Inkluderende idrettsliv v/ Iwonka Vik Olsen, Olympiatoppen Vest
 • Kompetansetjenesten. Status og veien videre. v/ Annika Jordbru, Kompetansetjenesten for barn og unge med funksjonsnedsettelse
 • Hva skjer i praksisfeltet? v/ VHSS, BHSS, RKHR, Catosenteret og Sunnaas
 • Praktiske økter på BHSS i forhold til aktivitetshjelpemidler og yoga for barn og voksne

 

Påmeldingsfrist: 1. november 2019

Her finner du mer informasjon om FAF- seminaret 2019 og lenke til elektronisk påmelding.