En gruppe unge voksne spiller vannpolo i bassenget. Foto: Thor Østbye

"Finn ditt spor"

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) har i en årrekke jobbet med kompetanseoverføring til lokalmiljø og kommuner gjennom «Lokalmiljømodellen» (LMM) for barn i alderen 5-17 år og deres familier. Med støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har BHSS nå fått mulighet til å videreutvikle og tilpasse arbeidsmodellen LMM for å nå ungdom/unge voksne i alderen 17-27 år gjennom et nasjonalt utviklings- og utprøvingsprosjekt «Finn ditt spor - Lokalmiljømodellen tilpasset unge med funksjonsnedsettelser relatert til utdanning og jobb». Prosjektet vil pågå fram til 2021 og Ellen Hæhre, med bakgrunn som bl.a. idrettspedagog og teamleder barn ved BHSS, er tilsatt som prosjektleder.

 

Hensikt med prosjektet                                                                                                                                             

Prosjektet skal bidra til at flere personer innenfor målgruppen unge med funksjonsnedsettelse evner å starte og fullføre utdanning, eller skaffe seg/stå i jobb. Gjennom dette skal vi utvikle, prøve ut og etablere kunnskap og metoder med dokumentert effekt og overføringsverdi. Vi skal også bidra til at modellen går fra pilot til beste praksis.

 

Målgruppe for prosjektet

 • Unge i alderen 17-27 år som er i ferd med å skaffe seg eller stå i arbeid.
 • Unge i alderen 17-27 år som er i ferd med å starte eller fullføre utdanning.
 • Unge som er ute av oppfølgingen gjennom habiliteringstjenesten (v/18 år), og som er på vei «bort» fra foreldrenes daglige oppfølging og bistand.

 

Kjerneområder i prosjektet

 • Helhetstankegang rettet mot deltakelse sosialt og i samfunns- og arbeidsliv. 
 • Kontoopphold basert på brukerbehov, - forløp som følger brukeren gjennom ulike faser.
 • Tverrfaglig samarbeid og samhandling, - koble sammen innsatsen fra brukeren selv, fagmiljøet ved BHSS, skole, NAV og arbeidsliv. 
 • Én hovedkontakt, - som vil ha fokus på utdannings- eller arbeidsdeltakelse, og vil holde kontakt med den enkelte bruker gjennom forløpet.
 • Brukermedvirkning og ansvarliggjøring i den enkeltes forløp.
 • Tidlig fokus på neste fase i livet.
 • Forpliktende oppfølgingsplan mellom BHSS, NAV, arbeidsgivere og/eller utdanningsaktører.
 • Digital oppfølging

  

Samarbeidspartnere:

 • Norges Handikapforbund
 • Stiftelsen Hernes Institutt
 • Unge funksjonshemmede
 • CP-foreningen
 • NAV
 • Kommuner
 • Skoler - Utdanningsinstitusjoner
 • Arbeidsgivere

 

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Ellen Hæhre; ellen.haehre@bhss.no, hvis du ønsker mer informasjon om prosjektet.