Terapibassenget BHSS

Nyåpning av svømmehall og garderober

Etter en vel 5 måneder lang periode med ombygging og rehabilitering av basseng og garderober, er vi stolte over å kunne ønske både brukere og andre badende velkommen tilbake til en "ny", flott svømmehall.

 

Rivningsarbeidet startet i slutten av mars og gjennom våren, sommeren og høsten har 12- 14 firmaer jobbet iherdig mot målet om gjenåpning av svømmehallen i begynnelsen av september. Arbeidet har blitt ledet og koordinert av byggeleder Jon Haugen i JH Bygg og Prosjektering AS, og ledende vaktmester ved BHSS, Ole Kristian Oldre.

Garderobene var en del av den opprinnelige bygningsmassen fra 1970, svømmehallen fra midten av 1990- tallet, så behovet for oppgradering hadde for lengst begynt å melde seg.  

I tillegg til riving og gjenoppbygging av overflatene i garderober, badstue og svømmehall, har prosjektet, som var kostnadsberegnet til 24 millioner kroner, også omfattet bl.a. ny innvendig adkomst til svømmehall og idrettshall, nytt El- , VVS og ventilasjonsanlegg, brannklassifisering, samt utskifting av innredninger og glassfasader.

12. september klipte styreleder for BHSS, Tove Linnea Brandvik, snora for den «nye», flotte svømmehallen. I tillegg til å ønske velkommen til et moderne og tilrettelagt anlegg, kunne hun med glede konstatere at prosjektet sluttføres til planlagt tid og holder seg godt innenfor den budsjetterte rammen.

 

           

Offentlig bading startet opp igjen 28. september. Åpningstidene finner du her.

 

Her er flere bildeglimt av det flotte anlegget: