Nyhetsbrev september 2016

Ord fra direktøren: - Godt arbeid!

Hva skjer når folk føler at deres kompetanse er etterspurt, deres innsats har betydning og arbeidshverdagene gir god mening? Hva skjer når folk erfarer at deres innsats og engasjement fører til positive endringer, læring og utvikling. Og hva skjer når folk føler at de som er satt til å lede dem, undervise eller tilrettelegge for dem ser dette, og bryr seg om de samme spørsmålene og utfordringene som en selv møter i sin hverdag?
LES MER

Nytt nasjonalt program innen aktivitetshjelpemidler

Valnesfjord Helsesportsenter, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, Nasjonal Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser og Beitostølen Helsesportsenter er tildelt i overkant av 3 millioner kroner av Stiftelsen Sophies Minde til gjennomføring av første fase i et nasjonalt FoU-program knyttet til aktivitetshjelpemidler. Dette er et ledd i en større nasjonal satsing innenfor helsesportområdet (Prosjektet Delta 2022).
LES MER

Utbygging ved BHSS

22. august ble spaden satt i jorda for utbygging av en ny fløy ved Beitostølen Helsesportsenter (BHSS). Fløyen skal inneholde 13 nye brukerrom, to stuer, samt ett laderom for rullestoler.
LES MER

"Fagstafetten" v/ergoterapeut Camilla Vattøy Holmøy

«Vi gjør hverdagslivet mulig» - Et av de tydeligste budskapene til Norsk ergoterapiforbund. Vi skal bidra til at alle og enhver kan være selvstendige og bestemme over egen hverdag. Vi skal bidra til at alle barn og unge skal delta i gymtimene sammen med klassen. Vi skal sørge for at den uoppnåelige fjelltoppen kanskje blir mer oppnåelig. Og vi skal gjøre det mulig for alle å delta i aktivitet med sine forutsetninger.
LES MER

FAF- seminaret 2016

Årets FAF – seminar ble avholdt på Beitostølen torsdag 8. og fredag 9. september. FAF – seminaret har lang tradisjon, faktisk tilbake til 1975, og arrangeres i samarbeid mellom Norges Idrettshøgskole (NIH) og Beitostølen Helsesportsenter (BHSS).
LES MER

BHSS ønsker flere studenter til studiepraksis

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) har som kontinuerlig oppdrag å drive kunnskapsformidling gjennom kurs, seminarer og utdanningsprogrammer, hovedsakelig innenfor kjerneområdet «fysisk aktivitet og funksjonshemming», med både helsefaglig og pedagogisk innfallsvinkel.
LES MER

Hjelpemiddelmesse på BHSS

I begynnelsen av september arrangerte Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) en av to årlige hjelpemiddelmesser, der alle leverandørene innenfor aktivitetshjelpemidler, manuelle rullestoler og elektriske rullestoler var inviterte.
LES MER

Riddercamp på Beitostølen

1.- 4. september ble «Riddercampen» arrangert for første gang på Beitostølen, i tett samarbeid mellom Foreningen Ridderrennet og Beitostølen Helsesportsenter(BHSS).
LES MER

Tildeling av messeoverskudd

Beitostølen Helsesportsenter ble i forbindelse med Hjelpemiddelmessen Innlandet tildelt et messeoverskudd på 10 000 kroner.
LES MER

Nytt maleri i gave til BHSS

Beitostølen Helsesportsenter har nylig mottatt et stort maleri i gave av kunstneren Erik Ottar Hansen.
LES MER

"En i gangen"

Idrettspedagog Bjørg Anita Gustavsen Riste
LES MER

"Mine dager på BHSS"

Torje Olsen, 15 år
LES MER