BHSS ønsker flere studenter til studiepraksis

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) har som kontinuerlig oppdrag å drive kunnskapsformidling gjennom kurs, seminarer og utdanningsprogrammer, hovedsakelig innenfor kjerneområdet «fysisk aktivitet og funksjonshemming», med både helsefaglig og pedagogisk innfallsvinkel.

 

Som ledd i dette, tar vi hvert år i mot ca. 250 studenter fra høgskoler og universiteter til 2-3 ukers studiepraksis. Siden 1970 har over 10 000 studenter hatt praksis ved Beitostølen Helsesportsenter, de fleste studenter i idrettsfag, men også mange innen fysioterapi, ergoterapi og andre helsefag.

Med tverrfaglig tilnærming og stor vekt på brukerkontakt i praksissituasjoner, opparbeides kunnskap og holdninger på fagfeltet gjennom en mulighetsorientert tilnærming. Studentene inngår i det daglige arbeidet på de tverrfaglige teamene som organiserer re-/habiliteringstilbudet for barn, ungdom og voksne med ulike funksjonsnedsettelser. En praksisperiode ved BHSS er derfor en god mulighet for å få en variert og deltagende praksiserfaring for studentene, sier teamleder Ellen Hæhre, som er ansvarlig for å koordinere praksisperiodene ved senteret.

BHSS har avtaler med høgskoler og universiteter om faste, årlige praksisperioder for 10 – 12 studenter fra de aktuelle skolene, i tillegg til studenter som kommer til praksis etter individuell forespørsel.

Vi har nå noe ledig kapasitet og ønsker å inngå samarbeidsavtaler med flere skoler/studiesteder.

Konkret søker vi samarbeid omkring praksisperioder av to–tre ukers varighet i ukene 13 – 17, samt uke 41 - 42. Vi ønsker også gjerne kontakt med studenter som ønsker å komme enkeltvis gjennom disse/andre perioder av året.

For mer informasjon om studiepraksis ved BHSS, ta kontakt med Teamleder Ellen Hæhre på tlf. 61 34 08 00 eller e- post: ellen.haehre@bhss.no