"En i gangen"

Idrettspedagog Bjørg Anita Gustavsen Riste

 

1: Hva er det beste ved å jobbe på BHSS?

Det beste ved å jobbe ved BHSS er å kunne hjelpe forskjellige mennesker med ulike diagnoser og forutsetninger til å oppleve mestring, få framgang, nå sine mål og bli mer aktive og deltakende i hverdagen. - Å jobbe med motiverte brukere som er takknemlige for å være ved senteret. I tillegg er det svært positivt å få jobbe med varierte og interessante arbeidsoppgaver i et godt faglig og tverrfaglig miljø som har fokus på å følge med i tiden og være en ledende rehabiliteringsinstitusjon. 

 

2: Brukerundersøkelser viser at brukerne trives godt her på BHSS; -Hva tror du er grunnen til det?

Jeg tror grunnen er at brukerne får muligheten til å være i et stimulerende miljø hvor de får prøve nye aktiviteter/ hjelpemidler og oppleve mestring og framgang i trygge omgivelser. De kan møte likesinnede og utveksle erfaringer samt få sosialt utbytte. Gjennom oppholdet kan de få et grunnlag og erfaringer som kan videreføres hjemme.

 

3: Hvis du hadde vært i jobben til direktøren for en dag; - Hva er det første du ville ha gjort?

Da tror jeg at ville ha besøkt ulike avdelinger og prøvd å få et innblikk i hva som foregår gjennom observasjon, deltakelse og dialog.