FAF- seminaret 2016

Årets FAF – seminar ble avholdt på Beitostølen torsdag 8. og fredag 9. september. FAF – seminaret har lang tradisjon, faktisk tilbake til 1975, og arrangeres i samarbeid mellom Norges Idrettshøgskole (NIH) og Beitostølen Helsesportsenter (BHSS).

 

FAF, hva står nå det for? Jo, det står for Fysisk Aktivitet og Funksjonshemming og er et årsstudium på NIH. Seminaret retter seg kanskje primært mot personer som har tatt eller tar dette studiet, men kan selvsagt også være interessant og nyttig for personer med annen fagbakgrunn som har interesse for dette fagfeltet. I år var det 63 påmeldte deltakere, hvorav 20 var årets FAF studenter. 

Seminaret ble åpnet av direktør ved BHSS, Astrid Nyquist, og Aage Radmann, nytilsatt seksjonsleder ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk ved NIH.

Torsdagens faglige innhold dreide seg om idrettspedagogenes rolle i rehabilitering; «Kva driv dei med, eigentleg?» Foredragsholder var professor i idrettspedagogikk ved NIH, Øyvind Standal. Foredraget var bygd rundt en undersøkelse av nettopp idrettspedagogene og deres rolle og funksjon i rehabilitering, og dannet også opptakten til en bredt sammensatt paneldebatt rundt dette temaet og om idrettspedagogikk som egen profesjon. 

Ettermiddagsøkta var praktisk metodisk rettet og fant sted på BHSS. Temaene var «Bevegelse til musikk. Hvordan tilrettelegge treningen for utviklingshemmede eller de som trener best sittende?» ved Anne Ottestad og Lill-Kristin Musken Granlund og «Aqua therapy» ved Anna Ogonowska-Slodownik. 

Fredag formiddag var hovedtemaet friluftsliv, og etter foredrag ved Tove Lise Jensen, Valnesfjord Helsesportsenter og Hanne Strand & Emma Norddal, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, var det igjen duket for paneldebatt. Denne gang med temaet "Friluftsliv som rehabilitering".

I siste økt før lunsj var temaet «Deltakelse; deltakelsesbegrepet og hvilke intervensjoner har vært gjort for å bedre barns deltakelse?» Foredragsholder var Anna Ullenhag. Ullenhag jobber i hovedsak ved Mälardalens Høgskola i Västerås, men er også ansatt i en deltidsstilling ved BHSS.

Etter lunsj var det først et foredrag av Aija Klavina fra Latvian Academy of Sport Education, med tittel; «Adapted physical activity in rehabilitation: A European perspective», før Vibeke Vike, Øyunn Vågslid Lindheim og Line Berre Paulsen fra Sykehuset i Vesfold - Kysthospitalet, delte sine erfaringer knyttet til «Langvarige smerteplager – en kognitiv tilnærming», «Ferdig behandlet og helt ferdig. Rehabilitering etter kreftforløp» og «I jobb tross plager: Hvordan få folk til å stå i jobb og hvorfor er dette gunstig?».

Det mest aktualiserte temaet disse to dagene dreide seg om idrettspedagogene som fagpersoner, fagprofesjon, eget fagråd og muligheten for igjen å blåse liv i NFTFA; Norsk Forening for Tilpasset Fysisk Aktivitet. Her ruller ballen videre!