"Fagstafetten" v/ergoterapeut Camilla Vattøy Holmøy

«Vi gjør hverdagslivet mulig» - Et av de tydeligste budskapene til Norsk ergoterapiforbund. Vi skal bidra til at alle og enhver kan være selvstendige og bestemme over egen hverdag. Vi skal bidra til at alle barn og unge skal delta i gymtimene sammen med klassen. Vi skal sørge for at den uoppnåelige fjelltoppen kanskje blir mer oppnåelig. Og vi skal gjøre det mulig for alle å delta i aktivitet med sine forutsetninger.

Ergoterapi er et relativt ungt fag, hvor faginnhold og grunnsyn har endret seg i takt med samfunnsutvikling og nyere kunnskap. Likevel har ideologien om at "Mennesket har behov for og rett til aktivitet og deltakelse" og "Mennesket er aktivt og har iboende ressurser som det har behov for å ta i bruk" (Ness, 2008), stått tilnærmet uforandret. De grunnleggende behovene for aktivitet er like for oss alle, uansett diagnose, funksjonsnivå, alder og etnisitet, og har sammen med begreper som deltakelse og mestring vært sentrale hele veien.

Ved Beitostølen Helsesportsenter er aktivitet vårt viktigste kort når vi skal være med å skape en meningsfull hverdag for våre brukere. En meningsfull hverdag kan innebære å ha god helse, å kunne delta i ønskede fritidsaktiviteter eller være sosial sammen med familie og venner. I min jobb som ergoterapeut hvor jeg skriver søknader på hjelpemidler er det et mål og ønske som, nesten uten unntak, skiller seg ut; selvstendighet. Å være selvstendig, uavhengig og sjef i egen hverdag, virker å være det aller viktigste for å oppleve at hverdagen er meningsfull, både for liten og stor.

Jeg synes at et av de viktigste tilbudene vi har, med tydeligst overføringsverdi til hverdagen og muligheten for selvstendighet, er temakursene «Aktiv i rullestol». Rullestolkursene skal bidra til økt selvstendighet og trygghet, samtidig som det bidra til å øke motivasjonen for fysisk aktivitet, i en hverdag som rullestolbruker. Jeg ønsker at alle rullestolbrukere skal oppleve rullestolen som et hjelpemiddel for bevegelsesfrihet og ikke som en begrensning eller et «steg tilbake».

Jeg håper at vi med rullestolkursene kan være med på å eliminere bort noen av hverdagens utfordringer som høye fortauskanter, lite tilrettelagte offentlige bygninger og offentlig transport, slitne skuldre og energistjelende uvaner. Klarer vi dette, kan brukerne våre sitte igjen med en opplevelse av økt selvstendighet og mestring av hverdagslige aktiviteter og gjøremål som de fleste av oss tar for gitt. Målet mitt er at rullestolbrukere ikke skal bruke mer energi på daglige oppgaver enn «oss gående».

Jeg håper vi kan bidra til å bedre rullestolbrukernes ferdigheter i rullestolen, at vi kan gi de et psykisk løft og opprettholde motivasjon for å være i aktivitet. At de skal ha mulighet til prioritere tiden sin på de tingene som gir påfyll i «helsegryta» og velge bort det som gjør at de konstant triller rundt med litt for høye skuldre.

 

Jeg sender stafettpinnen videre til stallen og Ridefysioterapeut Magny Sørensen.

 

Camilla Vattøy Holmøy

Ergoterapeut

 

 

Kilde:

Ness, N.E (2008) Grunnsyn i ergoterapi. http://ergoterapeutene.org/