Hjelpemiddelmesse på BHSS

I begynnelsen av september arrangerte Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) en av to årlige hjelpemiddelmesser, der alle leverandørene innenfor aktivitetshjelpemidler, manuelle rullestoler og elektriske rullestoler var inviterte.

 

I alt 15 leverandører var til stede på BHSS for å vise fram sine produkter, og de besøkende var velkomne til å se, prøve og stille spørsmål vedrørende aktivitetshjelpemidlene. I tillegg til brukere, studenter og ansatte ved BHSS, var fysioterapeuter og ergoterapeuter fra kommune i Hallingdal og Valdres inviterte. Omkring 150 personer besøkte hjelpemiddelmessa i løpet av dagen.

Med vår visjon; «Aktivitet og deltakelse gjennom livet», er BHSS opptatt av å kunne tilrettelegge aktivitet på en måte som favner alle, også etter endt opphold ved senteret. BHSS sitt fokus vil alltid være å se på den enkeltes muligheter fremfor begrensninger, og i denne sammenhengen kan et aktivitetshjelpemiddel være nyttig, sier direktør Astrid Nyquist. 

BHSS har skaffet seg solid kompetanse på aktivitetshjelpemidler gjennom lang og allsidig erfaring med bruk av hjelpemidler i det daglige aktivitetstilbudet. Senteret har et stort fokus på hele tiden å være i front av utviklingen av aktivitetshjelpemidler og bistår blant annet ulike produsenter og leverandører med utvikling og utprøving av hjelpemidler. BHSS har derfor til en hver tid mye og oppdatert utstyr tilgjengelig. 

BHSS har også et tett samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentraler generelt og Nav Hjelpemiddelsentral Oppland spesielt. BHSS gjennomfører kurs om aktivitetshjelpemidler for blant annet fagpersonell i 1.linjetetjenesten og hjelpemiddelsentralene, både på BHSS og rundt omkring i Norge.

Fokuset på hjelpemiddelmessa i september var barmarksaktiviteter. I november vil BHSS arrangere en ny messe der vinteraktiviteter er i fokus.