Tildeling av messeoverskudd

Beitostølen Helsesportsenter ble i forbindelse med Hjelpemiddelmessen Innlandet tildelt et messeoverskudd på 10 000 kroner.

 

Hjelpemiddelmessen Innlandet arrangeres årlig, annen hver gang på Elverum og Gjøvik, og er en viktig møteplass for brukere, leverandører og formidlere av hjelpemidler innen bevegelse, sansetap og rehabilitering.

Årets messe ble arrangert 25. august 2016 i Fjellhallen på Gjøvik med omkring 40 utstillere. BHSS var som vanlig godt representerte med flere ansatte til stede.

I forbindelse med hjelpemiddelmessa deles det hvert år ut overskuddsmidler til et formål som skal komme funksjonshemmede i Hedmark og/eller Oppland til gode. Ekstra hyggelig for oss var at årets overskuddsmidler ble tildelt BHSS. Ergoterapeut Camilla mottok sjekken på 10 000,- på vegne av Beitostølen Helsesportsenter. Pengene skal brukes på å tilrettelegge adkomsten til vårt nye lavvo- område for brukere som benytter rullestol.