Utbygging ved BHSS

22. august ble spaden satt i jorda for utbygging av en ny fløy ved Beitostølen Helsesportsenter (BHSS). Fløyen skal inneholde 13 nye brukerrom, to stuer, samt ett laderom for rullestoler.

 

Bakgrunnen for utbyggingen har både kapasitetsmessig og funksjonell begrunnelse. Ytelsesavtalen med Helse SørØst og tilleggsavtaler med Helse Vest og Helse Midt som ble undertegnet 01.01.2015, har en ramme som tilsvarer om lag 25 % økning i antall brukerdøgn sammenlignet med foregående periode. Med nåværende romkapasitet har det vært utfordrende å møte alle behov med hensyn til den enkeltes funksjon og ledsagerbehov, og vi ser derfor fram til å kunne tilby bedre tilrettelagte rom og økt fleksibilitet i forbindelse med inntak av brukere til gruppeopphold ved BHSS.

Byggearbeidet utføres av A/S Valdres Bygg, og den nye fløyen forventes å stå ferdig i starten av juni 2017.