Nyhetsbrev september 2018
Utsikt mot Beitostølen og fjellet "Bitihorn". Torvtaket på BHSS i forgrunnen
Ord fra direktøren

Engasjement og fremtidstro!

Ingen dag er lik, ingen grupper eller team er like, ingen personer er like og ingen fremtid vil være lik den dagen vi kjenner akkurat nå. I dette ligger et unikt potensial, og dersom vi sammen klarer å utnytte dette som til daglig omgir oss til utvikling og vekst, har jeg stor fremtidstro.
LES MER
Forskning og utvikling

Prosjekt DELTA 2022 – Frihet til å delta

DELTA 2022 er et stort nasjonalt prosjekt som skal løfte og videreutvikle kunnskapen om tilpasset fysisk aktivitet eller "helsesport" for mennesker med funksjonsnedsettelse. Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) leder prosjektet i samarbeid med Valnesfjord Helsesportsenter(VHSS), Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter (RKHR) og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.
LES MER
Nyhetssaker

Beitostølen Helsesportsenter er tildelt Lions Røde Fjær- aksjon i 2020

Under Riksmøtet på Gardermoen i sommer fikk alle Lions delegater fra hele landet presentert spennende og gode prosjekter fra de 7 finalistene i konkurransen om å få Lions neste Røde Fjær- aksjon. Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) stod etter en spennende avslutning igjen som vinner, og fikk dermed tildelt Lions Røde Fjær 2020.
LES MER

BHSS fortsetter med utprøving og tilpassing av aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år

I august kom beskjeden fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, via NAV Styringsenhet, om at budsjettrammen for 2018 til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år, er brukt opp. Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) fortsetter likevel med utprøving og tilpassing av aktivitetshjelpemidler for denne brukergruppen.
LES MER

Fagdag om autismespekterforstyrrelser

Omkring 20 % av barn, ungdommer og unge voksne som henvises til et re-/habiliteringsopphold ved Beitostølen Helsesportsenter, har en autismespekterforstyrrelse. Andelen har vært økende de siste årene og har medført et behov for kompetanseheving blant våre ansatte. I september ble det derfor arrangert en fagdag om temaet, med to internasjonalt anerkjente forskere som foredragsholdere; professor i ergoterapi Sonya Girdler, fra Curtin University i Perth, Australia og professor i psykologi Sven Bölte, fra Karolinska Institutet i Stockholm.
LES MER

Emnekurs 2019

I løpet av året arrangerer BHSS ulike typer emnekurs i samarbeid med brukerorganisasjoner og kompetansesentra. Disse emnekursene kommer i tillegg til våre ordinære, fortløpende opphold gjennom hele året.
LES MER