Spesialsykler på rekke og rad i utstillingsrommet i aktivitetshjelpemiddelbygget ved BHSS
Spesialsykler på rekke og rad i utstillingsrommet i aktivitetshjelpemiddelbygget ved BHSS

Aktivitetshjelpemidler

Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet. Du kan få innvilget aktivitetshjelpemidler til å drive aktivitet alene eller sammen med andre. Hvis du er yngre enn 26 år, kan du få dekket hele kostnaden uten å måtte betale egenandel. For deg som er 26 år og eldre er reglene noe annerledes. Da må du betale en egenandel på ti prosent av kjøpesummen for hjelpemidlet. Egenandelen skal maksimalt utgjøre 5 000 kroner per hjelpemiddel.

 

Det er ingen egenandel ved spesialtilpasning av ordinært utstyr. Det er heller ingen egenandel ved reparasjon av utlånt aktivitetshjelpemiddel.

Aktivitetshjelpemidler blir lånt ut gjennom NAV Hjelpemiddelsentral. Hjelpemidlet er folketrygdens eiendom og du skal levere hjelpemidlet tilbake når det ikke lenger er i bruk.

BHSS har skaffet seg solid kompetanse på aktivitetshjelpemidler gjennom lang og allsidig erfaring med bruk av hjelpemidler i det daglige aktivitetstilbudet. Vi har et stort fokus på hele tiden å være i front av utviklingen av aktivitetshjelpemidler. Vi bistår blant andre ulike produsenter og leverandører med utvikling og utprøving av hjelpemidler, og har derfor til enhver tid mye og oppdatert utstyr stasjonert hos oss.

Vi har også tett samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentraler generelt og Nav Hjelpemiddelsentral Oppland spesielt. BHSS gjennomfører kurs om aktivitetshjelpemidler for blant annet fagpersonell i 1.linjetetjenesten og hjelpemiddelsentralene, både på BHSS og rundt omkring i Norge.

BHSS har et moderne hjelpemiddelbygg med fasiliteter for lagring, utprøving og utstilling av aktivitetshjelpemidler. Hjelpemiddelbygget fungerer som et eksternt lager for aktivitetshjelpemidler for Hjelpemiddelsentralen i Oppland. Vi har ansatt en egen hjelpemiddelkoordinator som koordinerer samarbeidet mellom BHSS, leverandører og NAV Hjelpemiddelsentralen.

Tilpassing av aktivitetshjelpemidler spiller en stadig viktigere rolle for å oppnå aktivitet og deltakelse i takt med samfunnsutviklingen, nye aktivitetstrender og teknologisk utvikling. I tillegg vet vi at mange med funks­jonsnedsettelser er avhengige av hjelpemidler for å kunne delta i ulike aktiviteter, og at det kan være vanskelig å få tilgang til slike hjelpemidler for utprøving, opplæring og lån. Som en del av opp et opphold ved BHSS, tilbys derfor funksjonsvurdering, utprøving av utstyr og opplæring i bruk. For brukere med behov for spesielle aktivitetshjelpemidler, sender BHSS anbefaling som grunnlag for tilsagn om tildeling, til Hjelpemiddelsentralen og 1.linjtetjenesten. Våre ergoterapeuter og vår hjelpemiddelkoordinator kan, i samarbeid med lokal fysioterapeut/ergoterapeut, bistå brukerne i søknadsprosessen frem mot riktig aktivitetshjelpemiddel.

Hvis du har spørsmål knyttet til temaet aktivitetshjelpemidler, ta kontakt med Fagsjef Hjelpemidler, Viljar Aasan, på tlf. 61340822/959 62 152 eller mail viljar@bhss.no

 

To aktuelle filmer om aktivitetshjelpemidler:

"Aktivitetshjelpemidler - Teknikkens muliggjører" (2017). En illustrasjonsfilm om prosessen rundt anskaffelse av aktivitetshjelpemidler. Produsert av Balder Film AS for Valnesfjord Helsesportsenter i samarbeid med Beitostølen Helsesportssenter, Norges Idrettsforbund, Nordland Idrettskrets, Forum for Natur og Friluftsliv Nordland og NAV Nordland Hjelpemiddelsentral.

"Activity Aids - Technology Enables - an illustration film with English subtitles"

  

"Teknikkens muliggjører" (2017). En film om aktivitetshjelpemidlenes betydning for enkeltmennesker. Produsert av Balder Film AS for Valnesfjord Helsesportsenter i samarbeid med Beitostølen Helsesportssenter, Norges Idrettsforbund, Nordland Idrettskrets, Forum for Natur og Friluftsliv Nordland og NAV Nordland Hjelpemiddelsentral.

"Technology enables!" - with english subtitles