RELEVANTE SIDER Om Beitostølen Helsesportsenter
Ønsker du opphold hos oss? Vi har fortløpende gruppeopphold for barn og unge, unge voksne og voksne gjennom hele året. Gå til henvisning/søknad for å lese mer om hvordan du skal gå frem. LES MER

Brukerråd

Brukerrådet ved BHSS skal være et bredt sammensatt organ for samarbeid mellom brukere, pårørende og BHSS. Brukerrådet skal bidra til å sikre kvalitet i tilbud og tjenester ved BHSS gjennom å delta direkte eller indirekte i institusjonens planprosesser. Brukerrådet skal også sikre en systematisk tilbakemelding om tilbud og tjenester fra brukerne.

Sammensetning
Brukerrådet består av 6 medlemmer som oppnevnes av ledelsen ved BHSS. Medlemmene rekrutteres fra ulike helseregioner og i fra ulike brukerorganisasjoner slik at brukerrådet har en stor grad av legitimitet i institusjonens brukermasse. Brukerrådets medlemmer er oppnevnt for en periode på 3 år. Ny/-reoppnevning bør skje på en slik måte at det oppnås kontinuitet i rådet.

Møtefrekvens
Brukerrådet møtes fire ganger pr år.

Brukerrådets medlemmer

 Arne Olav Hope  Landsforeningen for ryggmargsskadde
 Torunn Gaarder  Norges blindeforbund
 Camilla Lyngen  FFO, Unge Funksjonshemmede
 Katrine Austnes  CP-foreningen
 Ingunn Fosser  Handikappede barns foreldreforening 
 Arne Vogt  Foreningen For Muskelsyke

 

For at Brukerrådet skal gjøre en best mulig jobb er de avhengige av at brukere og andre gir innspill til rådets arbeid. Innspill sendes brukerrådets leder Arne Olav Hope e-post: post@hometell.no mobil: 900 43 737