Vinterskog
Vinterskog

Brukerråd

Brukerrådet ved BHSS skal være et bredt sammensatt organ for samarbeid mellom brukere, pårørende og BHSS. Brukerrådet skal bidra til å sikre kvalitet i tilbud og tjenester ved BHSS gjennom å delta direkte eller indirekte i institusjonens planprosesser. Brukerrådet skal også sikre en systematisk tilbakemelding om tilbud og tjenester fra brukerne.

Sammensetning
Brukerrådets medlemmer oppnevnes av ledelsen ved BHSS. Medlemmene rekrutteres fra ulike helseregioner og i fra ulike brukerorganisasjoner slik at brukerrådet har en stor grad av legitimitet i institusjonens brukermasse. Brukerrådets medlemmer er oppnevnt for en periode på 3 år. Ny/-reoppnevning bør skje på en slik måte at det oppnås kontinuitet i rådet.

Møtefrekvens
Brukerrådet møtes fire ganger pr år.

Brukerrådets medlemmer

Arne Olav Hope  Landsforeningen for ryggmargskadde
Marion Alver  FFO, Unge Funksjonshemmede
Katrin Austnes  CP-foreningen
Ingunn Fosser  Handikappede barns foreldreforening 
Arne Vogt Foreningen For Muskelsyke
   

For at Brukerrådet skal gjøre en best mulig jobb, er de avhengige av at brukere og andre gir innspill til rådets arbeid. Innspill sendes brukerrådets leder Arne Olav Hope e-post: post@hometell.no mobil: 900 43 737