Aktivitetsrom 1 med sofaer, saccosekker, piano og TV- skjerm
Aktivitetsrom 1 med sofaer, saccosekker, piano og TV- skjerm

Aktivitetsrom

Aktivitetsrommet er utstyrt for spilling av TV- spill (Playstation og Wii) og for filmkvelder. I tillegg benyttes aktivitetsrommet til møte- og undervisningsformål.