En gruppe barn og voksne trommer på terapiballer - Bevegelse til musikk
En gruppe barn og voksne trommer på terapiballer - Bevegelse til musikk

Gymsal

Gymsalen på ca. 60 m² er av den opprinnelige bygningsmassen fra 1970. Med sin nærhet til resepsjon, spisesal og fellesarealer er den en viktig aktivitetsarena for brukerne våre, både til organisert og uorganisert aktivitet.