Oversiktsbilde fra idrettshallen. En gruppe voksne har samling midt i hallen.
Oversiktsbilde fra idrettshallen. En gruppe voksne har samling midt i hallen.

Idrettshall

Idrettshallen måler 44m x 24m og er merket opp for de fleste innendørs hallidretter. Den har også en 7m høy klatrevegg. Hallen kan deles i tre og har stort publikumsamfi. Idrettshallen benyttes hyppig av våre brukere. På kveldstid leies hallen også ut til aktivitet i regi av Øystre Slidre Idrettslag.