Kart over skiløypene ved BHSS
Kart over skiløypene ved BHSS

Skiløyper

BHSS har sin egen løypeprepareringsmaskin og kjører gjennom vintersesongen daglig 2 km, 4km og 8km løyper i retning Javnin og Heimre Hedalsstølen. Løypene har lite stigning, samt slake svinger og egner seg derfor godt for instruksjon og rolige turer i langrenn/langrennspigging. Fra BHSS’ løypenett er det mulighet for overgang til det ordinære løypenettet med mer krevende terreng. På denne måten har BHSS tilgang til 180 km preparerte løyper. Langrennssesongen varer fra begynnelsen av november til begynnelsen mai.