Skiløyper

BHSS har sin egen løypeprepareringsmaskin og kjører gjennom vintersesongen daglig 2 km, 4km og 9km løyper i retning Javnin og Heimre Hedalsstølen. I tillegg kjøres en kort løype på 800m på idrettsbanen vår. Løypene har lite stigning og slake svinger. De egner seg derfor godt for instruksjon og rolige turer i langrenn/langrennspigging. Fra BHSS’ løypenett er det mulighet for overgang til det ordinære løypenettet med mer krevende terreng. På denne måten har BHSS tilgang til 180 km preparerte løyper. Langrennssesongen varer fra begynnelsen av november til begynnelsen mai.