En svart hest spiser høy inne i den store ridehallen
En svart hest spiser høy inne i den store ridehallen

Stall og ridebane

Stallen har plass til 6 hester og 2 ponnier. Her finner du også salrommet med det meste av utstyr for både hest og rytter, og låven hvor høy og flis lagres. Utenfor stallen er rampa hvor alle rytterne går på hestene. Rett ved siden av stallen ligger ridehallen. Den er 33x17 m og har en tribune hvor ridningen kan observeres. I dette bygget er det også et auditorium og kontorer. Ute har vi en stor ridebane på 60x20m, samt 3 luftegårder. I tillegg finnes større luftegårder litt rundt om kring på senterets område.