TV- stuer

Det er ikke TV på brukerrommene, men vi har flere felles TV- stuer/oppholdsrom.